Lungekirurgiregisteret

Lunge- og generell thoraxkirurgisk virksomhet i Norge blir nå beskrevet i et eget register. Du finner registeret som en egen powerpoint-presentasjon via lenken til venstre på denne siden.