Søkeresultat: Etterutdanning

search

Periode

  • År: Måned:

4 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Høring - Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har sendt på høring forslag til en ny forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften). Forskriften skal erstatte spesialistgodkjenningsforskriften, turnus­forskriften og generelle bestemmelser for spesialistutdanningen av leger.

Høring – Etterutdanning av overleger og spesialister – Rapport

Rapport om etterutdanning av overleger og spesialister sendes på høring i Legeforeningens organisasjon.

Landsstyresak - legespesialistenes etterutdanning

Sentralstyret vedtok 18.mars 2011 å nedsette en arbeidsgruppe for å utrede legespesialistenes etterutdanning.

Intern høring - Veiledning av leger i spesialisthelsetjenesten i sykehus

Legeforeningen sender med dette på høring utkast til hefte om veiledning av leger i spesialisering: "Hjelp jeg er blitt veileder! En praktisk innføring i veiledning av leger i spesialisthelsetjenesten i sykehus". Målgruppen for heftet er leger med veiledningsansvar i spesialisthelsetjenesten i sykehus.

 

4 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter

Emner

Fjern Etterutdanning