Søkeresultat: Internasjonalt

search

Periode

  • År: Måned:

22 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Høring - Forslag til endring i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endring i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits.

Høring – gjennomføring av EU-forordning nr. 536/2014 om klinisk utprøving av legemidler til mennesker

På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet har Statens legemiddelverk sendt på høring forslag til gjennomføring av EU-forordning nr. 536/2014 om klinisk utprøvning av legemidler til mennesker.

Invitasjon til høring - Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes.

Høring - endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell - gjennomføring av endringer i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv

Legeforeningen har mottatt invitasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet om endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell - gjennomføring av endringer i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv.

Høring - Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering av skadested

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal veileder for helsetjenestens organisering av skadested.

Invitasjon til høring - Ny Nasjonal veileder for håndhygiene

Legeforeningen har mottatt høring fra Folkehelseinstituttet om ny nasjonal veileder for håndhygiene.

Høring - Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten.

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for utredning og behandling av TMD (tyggemuskulatur- og kjeveleddsplager

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal faglig retningslinje for utredning og behandling av TMD (tyggemuskulatur- og kjeveleddsplager).

Høring - Nasjonal standard for transport av syke nyfødte i luftambulansetjenesten

Legeforeningen har mottatt høring fra Luftambulansetjenesten ANS om nasjonal standard for transport av syke nyfødte i luftambulansetjenesten.

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for diabetes

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal faglig retningslinje for diabetes. 

Høring: Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon 0-5 år og felles innholdsdel for de tre tjenesteområdene helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon 0-5 år og felles innholdsdel for de tre tjenesteområdene helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom.

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for røykeavvenning hos fastlegen

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal faglig retningslinje for røykeavvenning hos fastlegen.

Policynotat om mental global helse

Utvalg for menneskerettigheter, klima og global helse har utarbeidet et utkast til policynotat om global helse.

Høring - policynotat om antibiotikaresistens

Basert på et notat til Helse- og omsorgskomiteen og på rapporten til Legeforeningens kompetansegruppe for forebyggelse av antibiotikaresistens, har sekretariatet utformet et utkast til policynotat om antibiotikaresistens.

Høring - Endringer i forskrift om håndtering av humane celler og vev i implementering av EU-regler

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag om implementering av EU-direktiver om tekniske krav til koding av humane celler og vev og om prosedyrene for å verifisere ekvivalente standarder for kvalitet og sikkerhet av importerte vev og celler (Single European Code).

Høring - Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig, og plikt til å føre ventelister over pleietrengende som venter på plass.

Høring – Mulighetsstudien

Legeforeningen har mottatt høring fra Justis- og beredskapsdepartementet om mulighetsstudien.

Høring - Akademikernes klima- og miljøpolitiske policydokument

Fra Akademikerne har Legeforeningen mottatt utkast til revidert klima- og miljøpolitisk dokument.

Høring - Nasjonal beredskapsplan mot ebola – interimversjon

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal beredskapsplan mot ebola – interimversjon.

Høring - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av Pancreaskreft

Legeforeningen har mottatt fra Helsedirektoratet høring om Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av Pancreaskreft.

22 sider. Side 1 av 2