Søkeresultat: Pensjon

search

Periode

  • År: Måned:

6 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Landsstyresak - Valg av representanter til SOP-styret

Sentralstyret ønsker forslag til representanter til SOP-styret

Høring – NOU 2015: 5 Pensjonslovene og folketrygdreformen IV

Finansdepartementet har sendt på høring NOU 2015: 5 Pensjonslovene og folketrygdreformen IV (utredning nr. 29 fra Banklovkommisjonen).

Høring - forskrift om kombinasjon av avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt)

Legeforeningen har mottatt høring fra Akademikerne og Arbeids- og sosialdepartementet om forskrift om kombinasjon av avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt).

Høring - forskrift om opptjening av pensjonsrettigheter i lovfestet offentlig tjeneste-pensjonsordning for personer som har midlertidig uførepensjon og uførepensjon

Legeforeningen har mottatt høring fra Akademikerne og Arbeids- og sosialdepartementet om forskrift om opptjening av pensjonsrettigheter i lovfestet offentlig tjeneste-pensjonsordning for personer som har midlertidig uførepensjon og uførepensjon.

Høring fra Akademikerne: Forslag om endret minstegrense i Statens pensjonskasse, pensjonsordning for sykepleiere og pensjonsordning for apotekvirksomhet

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring et forslag om å gi flere på deltid rett til pensjon i Statens pensjonskasse, pensjonsordningen for sykepleiere og i pensjonsordningen for apotekvirksomhet.

Fra Akademikerne: Høring: Utkast til forskrifter i forbindelse med innføring av ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon (overgangsregler, inntektsprøving og samordning

Akademikerne mottatt til høring utkast til forskrifter i forbindelse med innføring av ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon (overgangsregler, inntektsprøving og samordning) fra Arbeids- og sosialdepartementet. De inviterer Legeforeningen til å komme med innspill til forslaget.

6 sider. Side 1 av 1

search

Emner

Fjern Pensjon