Søkeresultat: Turnustjeneste

search

Periode

  • År: Måned:

3 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Høring - Oslo 2014: Studieplan for profesjonsstudiet i medisin

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet i Oslo (UiO) vedtok i desember 2012 at studieplanen i medisin skulle revideres. Til grunn for vedtaket lå en kartlegging som ble gjennomført høsten 2012.  

Høring - ny turnusordning - forslag til forskrift

Legeforeningen har mottatt høring om forslag til nødvendige forskriftsendringer for å innføre ny turnusordning for leger fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Høring - faglig innhold i ny turnusordning - loggbøker

Høringsinstansene inviteres til å komme med forslag til formål og loggbøker i turnustjenesten. 

3 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter

Emner

Fjern Turnustjeneste