Søkeresultat: Endokrinologi

search

Periode

  • År: Måned:

7 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Invitasjon til høring - Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes.

Høring - Endret forslag til bestemmelser for førerrett ved diabetes

Legeforeningen har mottatt høring fra Statens veivesen/Helsedirektoratet om endret forslag til bestemmelser for førerrett ved diabetes.

Høring - forslag til lov om endring av juridisk kjønn

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til lov om endring av juridisk kjønn.

Høring - anbefalinger fra ekspertgruppe om helsetilbudet ved kjønnsdysfori

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om anbefalinger fra ekspertgruppe om helsetilbudet ved kjønnsdysfori.

Høring - Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

Det foreligger nå et utkast til en revidert utgave.
Veilederens navn er forenklet, og det er foretatt først og fremst redaksjonelle endringer med tanke på forenkling og tydeliggjøring av begreper og ansvar.

Høring - Nordic Nutrition Recommendations del 2

Den andre bolken av forslag til nye nordiske næringsstoff – anbefalinger sendes på høring.

Høring - forslag til endringer i bioteknologiloven

I høringsnotatet foreslås en lovendring for å tydeliggjøre hvilke personer som ikke er omfattet av bioteknologilovens straffebestemmelse. Dette er ment å være en presisering av gjeldende rett.

7 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter

Fjern Endokrinologi