Søkeresultat: Generell kirurgi

search

Periode

  • År: Måned:

10 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Høring - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av analcancer

Helsedirektoratet har sendt på høring nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av analcancer.

Høring - gjennomføring av organhandelskonvensjonen i norsk rett (forslag til endringer i transplantasjonslova, straffeprosessloven og obduksjonslova)

Norge har undertegnet Europarådets konvensjon mot ulovlig handel med menneskeorganer (organhandelskonvensjonen). Det må ifølge Helse- og omsorgsdepartementet gjøres tilpasninger i transplantasjonslova for at Norge skal kunne gjennomføre (ratifisere) konvensjonen. Departementet har derfor sendt på høring forslag til endringer i transplantasjonslova, straffeprosessloven og obduksjonslova.

Høring - forslag til lov om endring av juridisk kjønn

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til lov om endring av juridisk kjønn.

Høring - anbefalinger fra ekspertgruppe om helsetilbudet ved kjønnsdysfori

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om anbefalinger fra ekspertgruppe om helsetilbudet ved kjønnsdysfori.

Høring - sluttrapport fra utviklingsprosjektet ved Nordfjord sykehus – fremtidens lokalsykehus

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse Vest RHF - sluttrapport fra utviklingsprosjektet ved Nordfjord sykehus – fremtidens lokalsykehus.

Høring – veileder for transfusjonstjenesten

Legeforeningen har mottatt en høring fra Helsedirektoratet om utkast til 7. utgave av veileder for transfusjonstjenesten i Norge.

Høring - Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Forskningsrådet ønsker å styrke forskningen på spørsmål som blir vesentlig viktigere når andelen eldre i befolkningen øker raskt. «Flere aktive og sunne år» er derfor foreslått som et langsiktig satsingsområde.

Høring - utkast til forskrift om krav til kvalitet og humane organser beregnet på transplantasjon

Stadig flere mennesker trenger livreddende organtransplantasjon. I løpet av de siste 50 årene har organtransplantasjon blitt et alminnelig inngrep over hele verden til stor nytte for mange mennesker. Organtransplantasjon er nå den mest kostnadseffektive behandling ved nyresvikt, og det kan være den eneste behandling ved alvorlig lever-, lunge- eller hjertesvikt.

Høring - Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken (KKT)s forslag til forskningsstrategi og handlingsplan

Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken (KKT), Oslo universitetssykehus har sendt sitt forslag til forskningsstrategi med handlingsplan (2012-2016) på høring.

Intern høring – Legeforeningens statusrapport om helse- og omsorgstilbudet til eldre

Legeforeningen sender med dette på høring utkast til statusrapport om helse- og omsorgstilbudet til eldre.

10 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter

Fjern Generell kirurgi