Søkeresultat:

search

Periode

  • År: Måned:

4 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom

Helsedirektoratet ber om innspill på Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom.

Høring - Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Arbeidstilsynet har funnet at det er behov for endringer i arbeidsmiljøforskriften. Endringene inkluderer en reduksjon av grenseverdiene for stråledosen for øyelinsen på bakgrunn av ny kunnskap.

Høring - Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

Det foreligger nå et utkast til en revidert utgave.
Veilederens navn er forenklet, og det er foretatt først og fremst redaksjonelle endringer med tanke på forenkling og tydeliggjøring av begreper og ansvar.

Intern høring – Legeforeningens statusrapport om forebyggende helsearbeid

Legeforeningen sender med dette på høring utkast til statusrapport om forebyggende helsearbeid.

4 sider. Side 1 av 1