Søkeresultat: Immunologi og transfusjonsmedisin

search

Periode

  • År: Måned:

6 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Høring - Endringer i forskrift om håndtering av humane celler og vev i implementering av EU-regler

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag om implementering av EU-direktiver om tekniske krav til koding av humane celler og vev og om prosedyrene for å verifisere ekvivalente standarder for kvalitet og sikkerhet av importerte vev og celler (Single European Code).

Høring – veileder for transfusjonstjenesten

Legeforeningen har mottatt en høring fra Helsedirektoratet om utkast til 7. utgave av veileder for transfusjonstjenesten i Norge.

Høring - NOU 2012:17 Strafferettslige spørsmål ved alvorlige smittsomme sykdommer

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om NOU 2012:17 – Om kjærlighet og kjøletårn – strafferettslige spørsmål ved alvorlige smittsomme sykdommer.

Høring – utkast til rundskriv om CFS/ME

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om utkast til rundskriv om utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg for pasienter med CFS/ME

Høring - utkast til forskrift om krav til kvalitet og humane organser beregnet på transplantasjon

Stadig flere mennesker trenger livreddende organtransplantasjon. I løpet av de siste 50 årene har organtransplantasjon blitt et alminnelig inngrep over hele verden til stor nytte for mange mennesker. Organtransplantasjon er nå den mest kostnadseffektive behandling ved nyresvikt, og det kan være den eneste behandling ved alvorlig lever-, lunge- eller hjertesvikt.

Ny nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus

Retningslinjen om antibiotikabruk er en milepæl for å sikre riktig antibiotikabruk, og er et viktig tiltak I forbindelse med nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i helsetjenesten og antibiotikaresistens (2008-2012).

6 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter

Fjern Immunologi og transfusjonsmedisin