Søkeresultat: Indremedisin

search

Periode

  • År: Måned:

22 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Høring - Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: De kliniske fagene i del 1

Helsedirektoratet ber i denne høringen om innspill til utkast til læringsmål for de kliniske fagene i del 1 av ny spesialistutdanning for legene - indremedisin, kirurgi, psykiatri og allmennmedisin.

Høring - Endret forslag til bestemmelser for førerrett ved diabetes

Legeforeningen har mottatt høring fra Statens veivesen/Helsedirektoratet om endret forslag til bestemmelser for førerrett ved diabetes.

Høring - utkast til revidert standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0

Legeforeningen har mottatt høring Helsedirektoratet om utkast til revidert standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0.

Høring - Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig, og plikt til å føre ventelister over pleietrengende som venter på plass.

Høring - forslag til lov om endring av juridisk kjønn

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til lov om endring av juridisk kjønn.

Høring – fritt rehabiliteringsvalg

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om fritt rehabiliteringsvalg.

Høring - anbefalinger fra ekspertgruppe om helsetilbudet ved kjønnsdysfori

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om anbefalinger fra ekspertgruppe om helsetilbudet ved kjønnsdysfori.

Høring - Forslag til endring i blåreseptforskriften for legemidler til behandling av hepatitt C

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til endring i blåreseptforskriften for legemidler til behandling av hepatitt C.

Høring - om veileder for somatiske akuttmottak fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet en veileder for organisering og drift av somatiske akuttmottak.

Høring - Revisjon av forskrift av 3. april 2008 nr. 320 (FOR-2008-04-03-320) om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om revisjon av forskrift av 3. april 2008 nr. 320 (FOR-2008-04-03-320) om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp.

Høring - sluttrapport om førerkortprosjektet

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om sluttrapport om førerkortprosjektet.

Høring - endringer i blåreseptforskriften

Legeforeningen har mottatt høring fra HOD om endringer i blåreseptforskriften.

Høring - Kapasitet og basestruktur - framtidig luftambulanse

Legeforeningen har mottatt høring fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse om kapasitet og basestruktur - framtidig luftambulanse.

Høring - sluttrapport fra utviklingsprosjektet ved Nordfjord sykehus – fremtidens lokalsykehus

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse Vest RHF - sluttrapport fra utviklingsprosjektet ved Nordfjord sykehus – fremtidens lokalsykehus.

Høring - om utleveringsbestemmelser for tuberkulosemidler

Legeforeningen har mottatt høring fra Legemiddelverket om utleveringsbestemmelser for tuberkulosemidler.

Høring - revidert forslag til forskrift om markedsføring rettet mot barn av usunn mat og drikke

Legeforeningen har mottatt en høring fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) om et revidert forslag til regulering av markedsføring rettet mot barn av usunn mat og drikke.

Høring - Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Forskningsrådet ønsker å styrke forskningen på spørsmål som blir vesentlig viktigere når andelen eldre i befolkningen øker raskt. «Flere aktive og sunne år» er derfor foreslått som et langsiktig satsingsområde.

Høring - Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

Det foreligger nå et utkast til en revidert utgave.
Veilederens navn er forenklet, og det er foretatt først og fremst redaksjonelle endringer med tanke på forenkling og tydeliggjøring av begreper og ansvar.

Høring - Nordic Nutrition Recommendations del 2

Den andre bolken av forslag til nye nordiske næringsstoff – anbefalinger sendes på høring.

Høring – utkast til rundskriv om CFS/ME

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om utkast til rundskriv om utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg for pasienter med CFS/ME

22 sider. Side 1 av 2