Søkeresultat: Infeksjonssykdommer

search

Periode

  • År: Måned:

19 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Høring - Endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek.

Høring av forskriftsendringer for innføring av opphentingsprogram for HPV-vaksinen

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forskriftsendringer for innføring av opphentingsprogram for HPV-vaksinen.

Høring - forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann.

Høring - policynotat om antibiotikaresistens

Basert på et notat til Helse- og omsorgskomiteen og på rapporten til Legeforeningens kompetansegruppe for forebyggelse av antibiotikaresistens, har sekretariatet utformet et utkast til policynotat om antibiotikaresistens.

Høring - Endringer i forskrift om håndtering av humane celler og vev i implementering av EU-regler

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag om implementering av EU-direktiver om tekniske krav til koding av humane celler og vev og om prosedyrene for å verifisere ekvivalente standarder for kvalitet og sikkerhet av importerte vev og celler (Single European Code).

Høring - Innspill til arbeid med erfaringsgjennomgang av norsk ebolahåndtering

Helse- og omsorgsdepartementet har bestilt en erfaringsgjennomgang av norsk ebolahåndtering fra Helsedirektoratet.

Høring på vegne av Norsk anestesiologisk forening - forslag til «Retningslinjer for intensivvirksomhet i Norge»

Norsk anestesiologisk forening (NAF) har utformet forslag til «Retningslinjer for intensivvirksomhet i Norge» (vedlagt).

Høring om endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram – Tilbud om hepatitt B-vaksine til alle barn

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram – Tilbud om hepatitt B-vaksine til alle barn.

Høring - Forslag til endring i blåreseptforskriften for legemidler til behandling av hepatitt C

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til endring i blåreseptforskriften for legemidler til behandling av hepatitt C.

Høring - om forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - innføring av vaksine mot rotavirus

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - innføring av vaksine mot rotavirus.

Høring - Nasjonalt overvåkingssystem for virusresistens mot antivirale midler

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om Nasjonalt overvåkingssystem for virusresistens mot antivirale midler.

Høring - om utleveringsbestemmelser for tuberkulosemidler

Legeforeningen har mottatt høring fra Legemiddelverket om utleveringsbestemmelser for tuberkulosemidler.

Høring – veileder for transfusjonstjenesten

Legeforeningen har mottatt en høring fra Helsedirektoratet om utkast til 7. utgave av veileder for transfusjonstjenesten i Norge.

Policynotat om global barnehelse (utkast)

Legeforeningen sender på høring utkast til policynotat om global barnehelse.

Høring - NOU 2012:17 Strafferettslige spørsmål ved alvorlige smittsomme sykdommer

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om NOU 2012:17 – Om kjærlighet og kjøletårn – strafferettslige spørsmål ved alvorlige smittsomme sykdommer.

Høring - utkast til forskrift om krav til kvalitet og humane organser beregnet på transplantasjon

Stadig flere mennesker trenger livreddende organtransplantasjon. I løpet av de siste 50 årene har organtransplantasjon blitt et alminnelig inngrep over hele verden til stor nytte for mange mennesker. Organtransplantasjon er nå den mest kostnadseffektive behandling ved nyresvikt, og det kan være den eneste behandling ved alvorlig lever-, lunge- eller hjertesvikt.

Høring - Revisjon av nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjensten

Helsedirektoratet har i samarbeid med Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP) arbeidet med revisjon av retningslinjene for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Forslag til nye retningslinjer er nå sendt på høring.

Høring - veileder Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel

Helsedirektoratet ønsker uttalelser til forslag om veileder de har sendt på høring.

Ny nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus

Retningslinjen om antibiotikabruk er en milepæl for å sikre riktig antibiotikabruk, og er et viktig tiltak I forbindelse med nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i helsetjenesten og antibiotikaresistens (2008-2012).

19 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter

Fjern Infeksjonssykdommer