Søkeresultat: Karkirurgi

search

Periode

  • År: Måned:

4 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Høring om implementering av tobakksproduktdirektivet (2014/40/EF) og forslag til endringer i tobakksskadeloven (e-sigaretter)

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om implementering av tobakksproduktdirektivet (2014/40/EF) og forslag til endringer i tobakksskadeloven.

Høring på vegne av Norsk anestesiologisk forening - forslag til «Retningslinjer for intensivvirksomhet i Norge»

Norsk anestesiologisk forening (NAF) har utformet forslag til «Retningslinjer for intensivvirksomhet i Norge» (vedlagt).

Høring av forslag til innføring av standardiserte tobakkspakninger (og gjennomføring av Tobakkskonvensjonen artikkel 5.3 i Norge)

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslår at all tobakk som selges i Norge skal ha standardisert og reklamefri emballasje. Målet med reklamefrie pakninger er å hindre at barn og unge begynner med tobakk.

Høring - om veileder for somatiske akuttmottak fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet en veileder for organisering og drift av somatiske akuttmottak.

4 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter

Fjern Karkirurgi