Søkeresultat: Klinisk farmakologi

search

Periode

  • År: Måned:

14 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Høring - Mandat for faglige referansegrupper og fagråd for de seks laboratoriefagområdene som omfattes av Norsk laboratoriekodeverk

Legeforeningen har fått til høring mandat for faglige referansegrupper og fagråd for de seks laboratoriefagområdene som omfattes av Norsk laboratoriekodeverk (NLK).

Høring – Forskrift om endring i forskrift 20. januar 2012 nr. 85 om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol m.m.

Legeforeningen har mottatt høring fra Samferdselsdepartementet om forskrift om endring i forskrift 20. januar 2012 nr. 85 om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol m.m.

Høring fra Statens legemiddelverk - Endring av reseptgruppe for pregabalin

Legeforeningen har mottatt høring fra Statens legemiddelverk. Etter råd fra Bivirkningsnemnda foreslår Legemiddelverket å flytte pregabalin fra reseptgruppe C til reseptgruppe B.

Høring - om forslag til veileder for laboratorietilbud i sykehjem

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (Noklus) har sendt Legeforeningen forslag til veileder for laboratorietilbud i sykehjem.

Høring - Prosedyrer for rusmiddeltesting

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om prosedyrer for rusmiddeltesting.
Utkastet erstatter «urinprøverundskrivene! IS-13 og IS-14 fra 2002.

Høring - Nasjonal veileder IS-2077 - Bruk av opioider - ved behandling av langvarige ikke-kreftrelaterte smerter

Legeforeningen har mottatt høring fra ​Helsedirektoratet om Nasjonal veileder IS-2077 - Bruk av opioider - ved behandling av langvarige ikke-kreftrelaterte smerter.

Høring - sluttrapport om førerkortprosjektet

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om sluttrapport om førerkortprosjektet.

Høring - Nasjonalt overvåkingssystem for virusresistens mot antivirale midler

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om Nasjonalt overvåkingssystem for virusresistens mot antivirale midler.

Høring - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av Pancreaskreft

Legeforeningen har mottatt fra Helsedirektoratet høring om Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av Pancreaskreft.

Høring – veileder for transfusjonstjenesten

Legeforeningen har mottatt en høring fra Helsedirektoratet om utkast til 7. utgave av veileder for transfusjonstjenesten i Norge.

Utkast til veileder for behandling av barn med narkolepsi

Et nasjonalt kompetansemiljø med støtte fra Helsedirektoratet har utarbeidet et utkast til veileder for behandling av barn med narkolepsi og oversatt et europeisk materiale som er kalt retningslinjer for behandling av voksne med narkolepsi.  

Høring - Beslagleggelse og destruksjon av ulovlig privatimporterte legemidler

Privatpersoners import av legemidler til eget bruk er sterkt økende, og daglig kommer flere tusen småforsendelser med innhold av legemidler til Postens godssenter.

Høring - Nordic Nutriton Recommendations

Den første bolken av forslag til nye nordiske næringsstoffanbefalinger er sendt på høring fra Helsedirektoratet.

Høring - Revisjon av nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjensten

Helsedirektoratet har i samarbeid med Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP) arbeidet med revisjon av retningslinjene for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Forslag til nye retningslinjer er nå sendt på høring.

14 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter

Fjern Klinisk farmakologi