Søkeresultat: Klinisk nevrofysiologi

search

Periode

  • År: Måned:

1 side. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Høring - Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Forskningsrådet ønsker å styrke forskningen på spørsmål som blir vesentlig viktigere når andelen eldre i befolkningen øker raskt. «Flere aktive og sunne år» er derfor foreslått som et langsiktig satsingsområde.

1 side. Side 1 av 1

search

Spesialiteter

Fjern Klinisk nevrofysiologi

Emner