Søkeresultat: Medisinsk biokjemi

search

Periode

  • År: Måned:

8 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Høring - Mandat for faglige referansegrupper og fagråd for de seks laboratoriefagområdene som omfattes av Norsk laboratoriekodeverk

Legeforeningen har fått til høring mandat for faglige referansegrupper og fagråd for de seks laboratoriefagområdene som omfattes av Norsk laboratoriekodeverk (NLK).

Høring - Endringer i forskrift om håndtering av humane celler og vev i implementering av EU-regler

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag om implementering av EU-direktiver om tekniske krav til koding av humane celler og vev og om prosedyrene for å verifisere ekvivalente standarder for kvalitet og sikkerhet av importerte vev og celler (Single European Code).

Høring - om forslag til veileder for laboratorietilbud i sykehjem

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (Noklus) har sendt Legeforeningen forslag til veileder for laboratorietilbud i sykehjem.

Høring - Prosedyrer for rusmiddeltesting

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om prosedyrer for rusmiddeltesting.
Utkastet erstatter «urinprøverundskrivene! IS-13 og IS-14 fra 2002.

Høring - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av Pancreaskreft

Legeforeningen har mottatt fra Helsedirektoratet høring om Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av Pancreaskreft.

Høring – veileder for transfusjonstjenesten

Legeforeningen har mottatt en høring fra Helsedirektoratet om utkast til 7. utgave av veileder for transfusjonstjenesten i Norge.

Høring - Beslagleggelse og destruksjon av ulovlig privatimporterte legemidler

Privatpersoners import av legemidler til eget bruk er sterkt økende, og daglig kommer flere tusen småforsendelser med innhold av legemidler til Postens godssenter.

Høring - forslag til endringer i bioteknologiloven

I høringsnotatet foreslås en lovendring for å tydeliggjøre hvilke personer som ikke er omfattet av bioteknologilovens straffebestemmelse. Dette er ment å være en presisering av gjeldende rett.

8 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter

Fjern Medisinsk biokjemi