Søkeresultat: Medisinsk genetikk

search

Periode

  • År: Måned:

7 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Høring: Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon 0-5 år og felles innholdsdel for de tre tjenesteområdene helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon 0-5 år og felles innholdsdel for de tre tjenesteområdene helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom.

Høring - Mandat for faglige referansegrupper og fagråd for de seks laboratoriefagområdene som omfattes av Norsk laboratoriekodeverk

Legeforeningen har fått til høring mandat for faglige referansegrupper og fagråd for de seks laboratoriefagområdene som omfattes av Norsk laboratoriekodeverk (NLK).

Høring - endring av Bioteknologinemndas navn og hjemmel til å gi felles forskrift om nemndas virksomhet

Departementene foreslår å endre Bioteknologinemndas navn til Bioteknologirådet og en hjemmel til å gi felles forskrifter om nemndas virksomhet.

Høring – Utkast til Nasjonalt handlingsprogram for kreft hos barn

Legeforeningen har mottatt en høring fra Helsedirektoratet om utkast til Nasjonalt handlingsprogram for kreft hos barn.

Høring - forslag til endringer i bioteknologiloven

I høringsnotatet foreslås en lovendring for å tydeliggjøre hvilke personer som ikke er omfattet av bioteknologilovens straffebestemmelse. Dette er ment å være en presisering av gjeldende rett.

Høring - utkast til forskrift om krav til kvalitet og humane organser beregnet på transplantasjon

Stadig flere mennesker trenger livreddende organtransplantasjon. I løpet av de siste 50 årene har organtransplantasjon blitt et alminnelig inngrep over hele verden til stor nytte for mange mennesker. Organtransplantasjon er nå den mest kostnadseffektive behandling ved nyresvikt, og det kan være den eneste behandling ved alvorlig lever-, lunge- eller hjertesvikt.

Intern høring – Legeforeningens statusrapport om forebyggende helsearbeid

Legeforeningen sender med dette på høring utkast til statusrapport om forebyggende helsearbeid.

7 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter

Fjern Medisinsk genetikk