Søkeresultat: Medisinsk mikrobiologi

search

Periode

  • År: Måned:

7 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Høring - Mandat for faglige referansegrupper og fagråd for de seks laboratoriefagområdene som omfattes av Norsk laboratoriekodeverk

Legeforeningen har fått til høring mandat for faglige referansegrupper og fagråd for de seks laboratoriefagområdene som omfattes av Norsk laboratoriekodeverk (NLK).

Høring - Endringer i forskrift om håndtering av humane celler og vev i implementering av EU-regler

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag om implementering av EU-direktiver om tekniske krav til koding av humane celler og vev og om prosedyrene for å verifisere ekvivalente standarder for kvalitet og sikkerhet av importerte vev og celler (Single European Code).

Høring - Innspill til arbeid med erfaringsgjennomgang av norsk ebolahåndtering

Helse- og omsorgsdepartementet har bestilt en erfaringsgjennomgang av norsk ebolahåndtering fra Helsedirektoratet.

Høring - Nasjonalt overvåkingssystem for virusresistens mot antivirale midler

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om Nasjonalt overvåkingssystem for virusresistens mot antivirale midler.

Høring – veileder for transfusjonstjenesten

Legeforeningen har mottatt en høring fra Helsedirektoratet om utkast til 7. utgave av veileder for transfusjonstjenesten i Norge.

Høring - Forslag til endringer i forskrift om utførelse av arbeid

European Hospital and Healthcare Employers’ Association (HOSPEEM) og European Federation of Public Services Unions (EPSU) inngikk 17. juli 2009 en rammeavtale om beskyttelse mot skader fra spisse eller skarpe instrumenter i sykehus og helsesektoren.

Høring - utkast til forskrift om krav til kvalitet og humane organser beregnet på transplantasjon

Stadig flere mennesker trenger livreddende organtransplantasjon. I løpet av de siste 50 årene har organtransplantasjon blitt et alminnelig inngrep over hele verden til stor nytte for mange mennesker. Organtransplantasjon er nå den mest kostnadseffektive behandling ved nyresvikt, og det kan være den eneste behandling ved alvorlig lever-, lunge- eller hjertesvikt.

7 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter

Fjern Medisinsk mikrobiologi