Søkeresultat: Nevrokirurgi

search

Periode

  • År: Måned:

6 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for palliativ behandling til barn og unge uavhengig diagnose

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal faglig retningslinje for palliativ behandling til barn og unge uavhengig diagnose. Helsedirektoratet ber om tilbakemelding på forslag til anbefalinger, og forslaget til organisering i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Høring på vegne av Norsk anestesiologisk forening - forslag til «Retningslinjer for intensivvirksomhet i Norge»

Norsk anestesiologisk forening (NAF) har utformet forslag til «Retningslinjer for intensivvirksomhet i Norge» (vedlagt).

Høring - om veileder for somatiske akuttmottak fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet en veileder for organisering og drift av somatiske akuttmottak.

Høring - forslag om oppheving av lov om forbud mot profesjonell boksing og til endring av forskrift til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout

Legeforeningen har mottatt høring fra Kulturdepartementet om forslag om å fjerne forbudet mot proffboksing.

Høring - sluttrapport om førerkortprosjektet

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om sluttrapport om førerkortprosjektet.

Høring – Utkast til Nasjonalt handlingsprogram for kreft hos barn

Legeforeningen har mottatt en høring fra Helsedirektoratet om utkast til Nasjonalt handlingsprogram for kreft hos barn.

6 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter

Fjern Nevrokirurgi