Søkeresultat: Nevrologi

search

Periode

  • År: Måned:

10 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag

Helsedirektoratet har sendt på høring Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag.

Høring - utkast til Nasjonal faglig retningslinje om demens

Helsedirektoratet har sendt på høring utkast til nasjonal faglig retningslinje om demens. Retningslinjen skal gi kunnskapsbaserte anbefalinger om utredning, behandling og oppfølging av personer med demens og deres pårørende.

Høring – fritt rehabiliteringsvalg

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om fritt rehabiliteringsvalg.

Høring på vegne av Norsk anestesiologisk forening - forslag til «Retningslinjer for intensivvirksomhet i Norge»

Norsk anestesiologisk forening (NAF) har utformet forslag til «Retningslinjer for intensivvirksomhet i Norge» (vedlagt).

Høring - om veileder for somatiske akuttmottak fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet en veileder for organisering og drift av somatiske akuttmottak.

Høring - forslag om oppheving av lov om forbud mot profesjonell boksing og til endring av forskrift til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout

Legeforeningen har mottatt høring fra Kulturdepartementet om forslag om å fjerne forbudet mot proffboksing.

Høring - Nasjonal veileder IS-2077 - Bruk av opioider - ved behandling av langvarige ikke-kreftrelaterte smerter

Legeforeningen har mottatt høring fra ​Helsedirektoratet om Nasjonal veileder IS-2077 - Bruk av opioider - ved behandling av langvarige ikke-kreftrelaterte smerter.

Høring - Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Forskningsrådet ønsker å styrke forskningen på spørsmål som blir vesentlig viktigere når andelen eldre i befolkningen øker raskt. «Flere aktive og sunne år» er derfor foreslått som et langsiktig satsingsområde.

Utkast til veileder for behandling av barn med narkolepsi

Et nasjonalt kompetansemiljø med støtte fra Helsedirektoratet har utarbeidet et utkast til veileder for behandling av barn med narkolepsi og oversatt et europeisk materiale som er kalt retningslinjer for behandling av voksne med narkolepsi.  

Høring – utkast til rundskriv om CFS/ME

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om utkast til rundskriv om utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg for pasienter med CFS/ME

10 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter

Fjern Nevrologi