Søkeresultat: Nyresykdommer

search

Periode

  • År: Måned:

1 side. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for palliativ behandling til barn og unge uavhengig diagnose

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal faglig retningslinje for palliativ behandling til barn og unge uavhengig diagnose. Helsedirektoratet ber om tilbakemelding på forslag til anbefalinger, og forslaget til organisering i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

1 side. Side 1 av 1

search

Spesialiteter

Fjern Nyresykdommer

Emner