Søkeresultat: Onkologi

search

Periode

  • År: Måned:

14 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Høring - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av analcancer

Helsedirektoratet har sendt på høring nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av analcancer.

Høring - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av skjoldbruskkjertelkreft

Helsedirektoratet har sendt på høring et utkast til Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av cancer thyroidea (skjoldbruskkjertelkreft).

Høring - Innspill til handlingsplan for bedre kosthold (2017–2021)

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om innspill til handlingsplan for bedre kosthold (2017–2021).

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for palliativ behandling til barn og unge uavhengig diagnose

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal faglig retningslinje for palliativ behandling til barn og unge uavhengig diagnose. Helsedirektoratet ber om tilbakemelding på forslag til anbefalinger, og forslaget til organisering i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Høring om implementering av tobakksproduktdirektivet (2014/40/EF) og forslag til endringer i tobakksskadeloven (e-sigaretter)

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om implementering av tobakksproduktdirektivet (2014/40/EF) og forslag til endringer i tobakksskadeloven.

Høring - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for gynekologisk kreft

Fra Helsedirektoratet har Legeforeningen mottatt høring om Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for gynekologisk kreft.

Høring - Nasjonal veileder IS-2077 - Bruk av opioider - ved behandling av langvarige ikke-kreftrelaterte smerter

Legeforeningen har mottatt høring fra ​Helsedirektoratet om Nasjonal veileder IS-2077 - Bruk av opioider - ved behandling av langvarige ikke-kreftrelaterte smerter.

Høring - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av Pancreaskreft

Legeforeningen har mottatt fra Helsedirektoratet høring om Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av Pancreaskreft.

Høring – Utkast til Nasjonalt handlingsprogram for kreft hos barn

Legeforeningen har mottatt en høring fra Helsedirektoratet om utkast til Nasjonalt handlingsprogram for kreft hos barn.

Høring – veileder for transfusjonstjenesten

Legeforeningen har mottatt en høring fra Helsedirektoratet om utkast til 7. utgave av veileder for transfusjonstjenesten i Norge.

Landsstyresak - endring av spesialistreglene i onkologi

Spesialitetkomiteen i onkologi har i samarbeid med Norsk onkologisk forening gjort en vurdering av innholdet i spesialistutdanningen i onkologi. spesialitetskomiteen har ved brev av 11.februar 2013 fremmet forslag om endring av spesialistreglene i onkologi.

Høring - forslag til nasjonal kreftstrategi på kreftområdet 2013-2017

Helsedirektoratet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide forslag til en ny nasjonal strategi på kreftområdet. Fagmiljøene og bruker- og pasientorganisasjonene skal involveres i arbeidet.

Høring - Rehabiliteringstilbud til pasienter etter kreft

Helsedirektoratet har sendt på høring rapport om rehabiliteringstilbud til pasienter etter kreft.

Høring - Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken (KKT)s forslag til forskningsstrategi og handlingsplan

Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken (KKT), Oslo universitetssykehus har sendt sitt forslag til forskningsstrategi med handlingsplan (2012-2016) på høring.

14 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter

Fjern Onkologi