Søkeresultat: Patologi

search

Periode

  • År: Måned:

5 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Høring - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av analcancer

Helsedirektoratet har sendt på høring nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av analcancer.

Høring - gjennomføring av organhandelskonvensjonen i norsk rett (forslag til endringer i transplantasjonslova, straffeprosessloven og obduksjonslova)

Norge har undertegnet Europarådets konvensjon mot ulovlig handel med menneskeorganer (organhandelskonvensjonen). Det må ifølge Helse- og omsorgsdepartementet gjøres tilpasninger i transplantasjonslova for at Norge skal kunne gjennomføre (ratifisere) konvensjonen. Departementet har derfor sendt på høring forslag til endringer i transplantasjonslova, straffeprosessloven og obduksjonslova.

Høring - Mandat for faglige referansegrupper og fagråd for de seks laboratoriefagområdene som omfattes av Norsk laboratoriekodeverk

Legeforeningen har fått til høring mandat for faglige referansegrupper og fagråd for de seks laboratoriefagområdene som omfattes av Norsk laboratoriekodeverk (NLK).

Høring - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av Pancreaskreft

Legeforeningen har mottatt fra Helsedirektoratet høring om Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av Pancreaskreft.

Høring - utkast til forskrift om krav til kvalitet og humane organser beregnet på transplantasjon

Stadig flere mennesker trenger livreddende organtransplantasjon. I løpet av de siste 50 årene har organtransplantasjon blitt et alminnelig inngrep over hele verden til stor nytte for mange mennesker. Organtransplantasjon er nå den mest kostnadseffektive behandling ved nyresvikt, og det kan være den eneste behandling ved alvorlig lever-, lunge- eller hjertesvikt.

5 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter

Fjern Patologi

Emner