Høring - Forslag om at apotek kan utlevere reseptfrie legemidler med risikominimeringstiltak

Statens legemiddelverk har på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sendt på høring forslag om at apotek kan utlevere reseptfrie legemidler med risikominimeringstiltak.

I Legemiddelmeldingen heter det at farmasøytutlevering innebærer at enkelte reseptfrie legemidler bare kan utleveres fra farmasøyt i apotek. Legemiddelverket foreslår at særskilt informasjon om legemidler til pasient ikke nødvendigvis skal måtte ivaretas av farmasøyt. Denne type tiltak omtales derfor i høringsnotatet som risikominimeringstiltak. Legemiddelverket mener at tiltaket kan forebygge feilbruk av enkelte reseptfrie legemidler og åpne for at flere legemidler som per i dag er reseptpliktige vil være egnet for reseptfri bruk.

Legeforeningens svar

Legeforeningen har sendt inn høringssvar.
Les Legeforeningens svar på høringen: Høring - Forslag om at apotek kan utlevere reseptfrie legemidler med risikominimeringstiltak

Jan Emil Kristoffersen
Medisinsk fagavdeling

Husk at du må være pålogget for å laste opp høringssvar. Kun styrer i foreningsledd og utvalg har tilgang til å laste opp høringssvar.

Øvrige henvendelser kan rettes til høringer.

Høringsinstanser

  • Styret Allmennlegeforeningen
  • Styret Norsk foren for allmennmedisin
  • Styret Norsk foren for klinisk farmakologi

Mer om emnene