Høring - Forslag til forskrift om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer mv.

Forslaget inneholder utfyllende bestemmelser til de nylig vedtatte endringene i tobakksskadeloven som innfører en registrerings- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer og -surrogater.

I høringen foreslår departementet bestemmelser om:

-              Registreringsplikten for virksomheter, herunder hvilke opplysninger som skal registreres og unntak fra registreringsplikten.

-              Internkontrollkravet, og internkontrollens innhold. 

-              Tilsynet, og hvordan dette skal utføres, bl.a. om at tilsyn kan være åpent eller anonymt, tilsynsfrekvens og særlige momenter det skal føres tilsyn med.

-              Hvilke momenter som kan vektlegges i vurderingen av om det skal ilegges salgsforbud.

-              Utregning av og satser for avgiftene.

Høringsnotatet inneholder også et forslag til presisering av alderskravet, samt plikt for salgssteder til å be om legitimasjon ved tvil om kjøpers alder, et forslag knyttet til automater, opplysninger til statistisk bruk og enkelte presiseringer av reklameforbudet.

Legeforeningen har i tidligere høringssvar støttet forslaget om en bevillingsordning framfor en register- og tilsynsordning. Legeforeningen uttalte i forslag til ny tobakkskadelov at den foreslåtte registreringsordningen ikke vil bli like effektivt for å håndheve aldersgrensene for omsetning av tobakk som en bevillingsordning. Forslaget er kun et lite skritt i retning av å skape et tobakksfritt samfunn. Legeforeningen har flere ganger påpekt at potensialet er uendelig mye større.

Sara Underland Mjelva
Samfunnspolitisk avdeling

Husk at du må være pålogget for å laste opp høringssvar. Kun styrer i foreningsledd og utvalg har tilgang til å laste opp høringssvar.

Øvrige henvendelser kan rettes til høringer

Høringsinstanser

 • Styret Akershus legeforening
 • Styret Allmennlegeforeningen
 • Styret Aust-Agder legeforening
 • Styret Buskerud legeforening
 • Styret Finnmark legeforening
 • Styret Hedmark legeforening
 • Styret Hordaland legeforening
 • Styret Leger i samfunnsmedisinsk arbeid
 • Styret Møre og Romsdal legeforening
 • Styret Nordland legeforening
 • Styret Nord-Trøndelag legeforening
 • Styret Norsk barne- og ungdpsykforening
 • Styret Norsk barnelegeforening
 • Styret Norsk cardiologisk selskap
 • Styret Norsk foren for allmennmedisin
 • Styret Norsk foren for lungemedisin
 • Styret Norsk foren for rus- og avhengighetsmedisin
 • Styret Norsk karkirurgisk forening
 • Styret Norsk kirurgisk forening
 • Styret Norsk medisinstudentforening
 • Styret Norsk onkologisk forening
 • Styret Norsk samfunnsmedisinsk forening
 • Styret Norsk thoraxkirurgisk forening
 • Styret Oppland legeforening
 • Styret Oslo legeforening
 • Styret Østfold legeforening
 • Styret Rogaland legeforening
 • Styret Sogn og Fjordane legeforening
 • Styret Sør-Trøndelag lægeforening
 • Styret Telemark legeforening
 • Styret Troms legeforening
 • Styret Vest-Agder legeforening
 • Styret Vestfold legeforening

Mer om emnene