Høring – rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Akademikerne har fra Kunnskapsdepartementet mottatt til høring - rapport om finansiering av universiteter og høyskoler.

Utvalget har vurdert innretningen på dagens finansiering og kommer med konkrete anbefalinger om hvordan universiteter og høyskoler bør finansieres i fremtiden.

Kunnskapsdepartementet ønsker innspill til ekspertgruppens endringsforslag, dvs kap 6. "Fremtidens finansiering" og kap 7. "Andre anbefalinger».

Les om høringen fra Kunnskapsdepartementet her:    https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/finansiering-for-kvalitet-mangfold-og-samspill--nytt-finansieringssystem-for-universiteter-og-hoyskoler/id2358241/ 

OBS! Svarfristen må dessverre settes svært kort fordi Kunnskapsministeren har gitt saken unntak fra vanlige høringsfrister.

Øydis Rinde Jarandsen
Medisinsk fagavdeling

Husk: Du må være pålogget for å laste opp høringssvar. Kun styrer i foreningsledd og utvalg kan laste opp høringssvar. Øvrige henvendelser kan rettes til webmaster.

Høringsinstanser

  • Forskningsutvalget Legeforeningen
  • Styret Allmennlegeforeningen
  • Styret Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger
  • Styret Norsk medisinstudentforening