Høring - Forslag om forskriftsendring innfører ny ordning for legers turnustjeneste

Last ned vedlegget på høyre side.