Presidentens leder

search

Periode

  • År: Måned:

147 sider. Side 1 av 8

Rekkefølge:

Viktig enighet om fastlegeoppgjøret

En styrket og fornyet fastlegeordning blir ikke til over natten. Samtidig er det svært viktig å igangsette strakstiltak underveis for å gi håp til de mange fastlegene som står i en krevende hverdag.

Statsbudsjettet 2019 – prioriteringens kunst

Statsbudsjettet må sikre helsepersonell gode rammevilkår for å kunne gi den beste helsehjelpen. Det er god prioritering – for helsetjenesten, pasientene og samfunnet.

To nye år

Jeg har ledet Legeforeningen i tre år. Vi har oppnådd historiske seire og landet viktige avtaler – ikke bare for leger, men for alle arbeidstakere. Jobben er ikke ferdig; jeg har mer jeg vil utrette.

Velkommen til studentene!

Studenttilværelsen bringer både kunnskap, engasjement, og glede og utfordringer. Legeforeningen ønsker å være der for studentene.

Sammen er vi sterke!

Legeforeningen er en forening for alle leger. Vår styrke ligger i mangfoldet og fellesskapet. Vi blir sterke når vi bruker dette mangfoldet.

GDPR – ny lov om behandling av personopplysninger

GDPR vil ikke innebære store endringer for hvordan vi forholder oss til journalførte opplysninger. Men det stilles høyere krav til bevisstheten rundt behandlingen av disse opplysningene.

Nå er det landsstyremøte!

Landsstyremøtet er sentralstyrets oppdragsgiver og verksted, og det er en like stor glede – hver gang – å ønske velkommen til tillitsvalgte fra alle kanter av landet og alle deler av faget vårt.

Tidsskriftet – årets tidsskrift

Vi leger trenger faglig vedlikehold og oppdatering. Tidsskriftet skal stimulere til forskning og fagutvikling, men også være et sted for debatt om etikk, profesjon og helsepolitikk.

Vårens forhandlinger

Legeforeningen har flere krevende forhandlingsløp i vår, og vi stiller godt forberedt. Det er med stort alvor vi går inn i forhandlingene.

En mer ambisiøs folkehelsepolitikk!

Vi har fått til mye, men det er fortsatt viktig å sette inn flere tiltak for å bedre folkehelsen.

Fastlegen på overtid

Pasientene skal møte en fastlegetjeneste som er forutsigbar og av god kvalitet. Fastlegeordningen trenger betydelige og konkrete tiltak allerede i vår for å snu trenden.

En legevakt for alle, men ikke for alt

Legevakten har en viktig rolle som en trygghetsskapende institusjon. Men i framtida vil den kun være forbeholdt noen av oss, hvis ikke departementet og kommunene endrer kurs.

En seier for norsk arbeidsliv!

Et minneverdig øyeblikk; alvorlige ansikter rundt bordet ved midnatt. Vi ser på hverandre og forstår at vi har nådd målet: Vi er enige om avtalen med Spekter. En lang ferd er til ende. Vi stod opp for kollektivt vern. Vi lyktes til slutt.

#utentaushetsplikt

#Metoo-kampanjen har denne høsten vist oss at troll sprekker i lyset. Jeg vil være med og slå på lyset i alle kriker og kroker hvor seksuell trakassering har fått lov til å eksistere.

Din mening er viktig

Høsten 2017 gjennomførte Legeforeningen en medlemsundersøkelse blant alle foreningens medlemmer. Over 11 400 ga sin tilbakemelding på hva de synes om arbeidet som gjøres i foreningen og hva som bør prioriteres sterkere fremover.

Nytt år – bedre sikkerhetsnett

En ny start?

Dommen i Arbeidsretten var en historisk og svært viktig seier for alle våre medlemmer, for Legeforeningen og for Akademikerne. Nå er det mulighet for endelig å se framover.

Regionreformen – og en ny sykehusorganisering?

Legeforeningen ønsker et styringssystem med flere selvstendige sykehus underlagt regional styring.

Vi trenger moderne legekontor og sykehus, og vi trenger det nå!

Staten må ta tydelig ansvar og sikre fremdriften. Legekontorene kan ikke hver for seg ta et slikt ansvar.

Et varsel om en fastlegekrise

Det personlige listeansvaret er fastlegeordningens fremste suksessfaktor. Vi må unngå at dette også blir dens bane.

147 sider. Side 1 av 8

Oversikt over sentralstyret 1.9 2017 – 31.8. 2019.