LEFO kommenterer ny forskning

På denne siden finner du blant annet kommentarartikler til seksjonen "Legelivet" i Tidsskrift for Den norske legeforening, bokanmeldelser o.l. - og annen forskningsformidling som ikke er samlet i LEFOs publikasjonsdatabase.
I søkeboksen kan du søke på emneord, forfatternavn og/eller årstall. 

search

Periode

  • År: Måned:

110 sider. Side 1 av 6

Rekkefølge:

Motivasjon for endring

– Hva motiverer engasjement i endringsprosesser; bedret pasientbehandling eller kostnadsreduksjon? spør LEFOs instituttsjef Karin Isaksson Rø i Tidsskriftets utgave nr. 18/2018.

Resident

– Det foreldede profesjonsetiske idealet om alltid å skulle være til stede for pasientene gir dagens unge leger en følelse av utilstrekkelighet, skriver LEFOs seniorforsker Olaf Gjerløw Aasland i Tidsskriftets utgave nr. 17/2018.

– Derfor er jeg lege

– Ressurssenteret Villa Sana ved Modum Bad har tilbud for leger som sliter, sier Karin Isaksson Rø. I videointervjuet som er publisert på YouTube, Søk hjelp før du er utbrentdeler LEFOs instituttsjef erfaringer fra sin mangeårige rådgivningsvirksomhet ved Villa Sana, foruten å presentere forskningen i regi av Legeforskningsinstituttet.

Bidrar styringssystemet til gode prioriteringer?

– I atferdsøkonomien brukes begrepet begrepet "valgarkitektur" som navn på strukturer som danner skranker og føringer for de valgene vi gjør, skriver LEFOs seniorforsker Berit Bringedal i Tidsskriftets utgave nr. 14/2018.

Veilederordningen – nært eller fjernt fra mentorordninger?

– Hvorfor er veiledning viktig i spesialistutdanningen, og hvordan kan den bli en ressurs for leger i spesialisering? spør LEFOs rådgiver Cecilie Normann Birkeli i Tidsskriftets utgave nr. 12/2018.

Artikkel om verdibasert helsetjeneste høster anerkjennelse

Artikkelen "Value-based healthcare as a trigger for improvement initiative" (Nilsson K, Bååthe F, Erichsen Andersson A, Sandorff M, Leadersh Health Serv 2017; 30: 364-77) er blant forleggerens mest leste i år.

Legen som nyttig idiot

– Legene bør unngå situasjoner der underskriften er viktigere enn kompetansen, skriver LEFOs seniorforsker Olaf Gjerløw Aasland i Tidsskriftets utgave nr. 9/2018.

Mobbing blant leger i Norge

– Forekomsten av opplevd mobbing fra kolleger eller overordnede har holdt seg stabil på et relativt høyt nivå i perioden 1993-2014/15, skriver LEFOs seniorforsker Judith Rosta i Tidsskriftets utgave nr. 11/2018.

Store forskjeller i holdninger til tvang blant fagfolk i psykiatrien

– Blant fagfolk i psykisk helsevern avdekker en spørreundersøkelse med tenkte kasuistikker at psykiatere mye oftere ville ha brukt tvang enn psykologer, kommenterer LEFOs seniorforsker Olaf Gjerløw Aasland og medforfattere i Tidsskriftets utgave nr. 9/2018.

Fler utmattade läkare – vad göra? / More exhausted doctors – what to do?

– Finns det lärdomar att dra från den "burnout-epedemi" som rapporteras hos läkare i USA, spør LEFOs gjesteforsker Fredrik Bååthe i Tidsskriftets utgave nr 8/2018.

Båt, fyrlykt eller fly?

– Når faren er stor for å gå seg vill i jungelen av teori i forskning, kan bruk av metaforer være nyttige ankerpunkt, skriver LEFOs rådgiver Cecilie Normann Birkeli i Tidsskriftets utgave nr. 6/2018.

Kan spesialitetsvalg påvirkes av arbeidskultur?

– I fokuseringen på seksuell trakassering er det viktig å ikke glemme faren for andre diskriminerende mekanismer i legers arbeidshverdag, skriver LEFOs instituttleder Karin Isaksson Rø i Tidsskriftets utgave nr. 4/2008.

Verdikonflikter, rollekonflikter og profesjonell atferd

 – Etiske dilemmaer er uunngåelige i medisinsk praksis, og hverdagsdilemmaer kan være vel så viktige som de mer sjeldne, skriver LEFOs seniorforsker Berit Bringedal i Tidsskriftets utgave nr. 2/2018.  

LEFOs interaktive forskningsprosjekt til utlandet

Kirurger ved et amerikansk universitetssykehus kjenner seg godt igjen i de foreløpige resultatene til IDOQ-studien, på tross av store forskjeller i ukentlig arbeidstid fra kollegene deres i Norge.

Hva er egentlig direkte pasientarbeid?

- Studier beskriver at tid brukt til direkte pasientarbeid kan ha positiv effekt på behandlingskvaliteten og gi fornøye pasienter og leger. Men man kan spørre seg om det fins en allmenngyldig definisjon av hva leger mener med direkte pasientarbeid, skriver Judith Rosta og Karin Isaksson Rø i tidsskriftet Overlegen.

Värdebaserad vård – fågel, fisk eller kanske mitt i mellan

– Är värdebaserad vård ett pasientfokuserat koncept som vården behöver – eller ännu en kollektion av kejsarens nya kläder? spør LEFOs gjesteforsker Fredrik Bååthe i Tidsskriftets utgave nr. 22/2017.

Fra kunnskap til atferd

- ­Et skifte fra individuell til kollektiv profesjonell autonomi er helt nødvendig, skriver LEFOs seniorforsker Olaf Gjerløw Aasland i Tidsskriftets utgave nr. 22/2017.

Forskning i legenes spesialistløp

– I norsk helsetjeneste er mye av det viktigste kunnskapsgrunnlaget basert på forskning. Tilrettelegges det godt nok for forskning i legenes spesialistløp? spør LEFOS rådgiver Cecilie Normann Birkeli i Tidsskriftet nr. 20/2017.

Prioriteringsrådets råd

- Nasjonalt råd for prioriteringer i helsetjenesten skal, som navnet tilsier, gi råd om prioriteringer og prioriteringsprosesser i norsk helsetjeneste. Hvilke råd har de gitt, og hvilke begrunnelser gis? spør LEFOs seniorforsker Berit Bringedal i Tidsskrifet nr. 18/2017.

Stress kan påvirke pasientbehandlingen

– Stress på arbeidsplassen kan føre til dårligere behandling av pasienter. Dette rapporterer leger i en studie fra Tyskland, skriver LEFOs seniorforsker Judith Rosta i Tidsskriftet nr. 16/2017.

110 sider. Side 1 av 6