Lærums antilærebok

I Tidsskriftets utgave nr. 20/2018 har LEFOs seniorforsker Olaf Gjerløw Aasland anmeldt Ole Didrik Lærum (red.) sin siste bok Verken syk eller frisk. Sunnhet og sykdom er ikke lenger hva de var.

Boken ble gitt ut på Fagbokforlaget i 2018. Anmeldelsen i Tidsskrift for Den norske legeforening kan leses i fulltekst via denne lenken: Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1993.

Book review - contact us for more information.