Legers jobbtilfredshet – utfordringer og muligheter

– Å kunne gi god pasientbehandling er den viktigste faktoren for legers jobbtilfredshet. Da kan det bli frustrerende med stadig mer fokus på budsjett og behandlingskvantitet, skriver LEFOs gjesteforsker Fredrik Baathe i Tidsskriftets utgave nr. 10/2019.

I sin kommentarartikkel presenterer Bååthe studien fire av LEFOs forskere nylig publiserte i BMJ Open (Bååthe F, Rosta J, Bringedal B, Isaksson Rø K. How do doctors experience the interactions among professional fulfilment, organisational factors and quality of patient care? A qualitative study in a Norwegian hospital. BMJ Open. 2019 May 24;9(5):e026971.
Les hele artikkelen fra Tidsskrift for Den norske legeforening i fulltekstversjon her. 

Les mer: