Sykefravær smitter

– Skifte av fastlege påvirker ikke bare pasientens sykefravær, men også sykefraværet til pasientens kolleger, skriver LEFOs seniorforsker Berit Bringedal i Tidsskriftets utgave nr. 2/2019.

I sin kommentarartikkel (Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 187) presenterer hun en stor norsk studie, hvor 409 fastleger og 114 671 arbeidskolleger til 22 632 pasienter inngikk i utvalget som ble studert.

Berit Bringedals artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening er publisert i seksjonen "Legelivet" og kan leses i fulltekstversjon her (pdf).