Om oss
Kontakt

Legeforskningsinstituttet har en stab på åtte personer og er i hovedsak finansiert av stiftelsen Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP).   

Det var 1. april 1992 at startskuddet gikk for det treårige prosjektet Legekårsundersøkelsen, og som førte til at Legeforeningens forskningsinstitutt ble formelt opprettet i 1995. Fra 2013 har vi endret navn til LEFO - Legeforskningsinstituttet.

Vårt hovedprodukt er publikasjoner i fagfellevurderte nasjonale og internasjonale tidsskrifter. Siden starten er det publisert flere enn 350 vitenskapelige artikler, signert LEFOs forskere. Vi holder ofte foredrag om pågående studier og annen forskningsformidling, på konferanser i inn- og utland.

Per i dag er det 6,2 årsverk ved LEFO, hvorav fem er forskerstillinger (4,2 årsverk). Aktiviteten er hovedsakelig finansiert med midler fra SOP (72,5%) - fra 2015 med en andel fra Den norske legeforening på 27,5%, men vi har også inntekter fra eksterne forskningsoppdrag.

Instituttets personale: 

Karin Isaksson Rø, lege/spesialist i arbeidsmedisin, ph.d, instituttsjef

Olaf Gjerløw Aasland, lege, seniorforsker

Wenche S. Hvitmyhr, forskningssekretær

Berit Bringedal, sosiolog, dr.polit., seniorforsker

Judith Rosta, sosiolog, sykepleier, ph.d., seniorforsker

Cecilie Normann Birkeli, helseviter, rådgiver

Kari Ronge, filolog, spesialrådgiver, nettredaktør

Gjesteforsker:

Fredrik Bååthe, MS.c, ph.d i medisin, gjesteforsker/post.doc

Våre studier er rettet mot legenes helse og atferd. Vi analyserer hvilke forhold som påvirker helse, trivsel, mening og kvalitet i profesjonsutøvelsen, og hvordan samfunnsmessige rammebetingelser og etiske og psykososiale sider påvirker legearbeidet.