Om oss
Kontakt

Legeforskningsinstituttet har en stab på åtte personer og er i hovedsak finansiert av stiftelsen Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP).   

Det var 1. april 1992 at startskuddet gikk for det treårige prosjektet Legekårsundersøkelsen, og som førte til at Legeforeningens forskningsinstitutt ble formelt opprettet i 1995. Fra 2013 har vi endret navn til LEFO - Legeforskningsinstituttet.

Vårt hovedprodukt er publikasjoner i fagfellevurderte nasjonale og internasjonale tidsskrifter. Siden starten er det publisert flere enn 350 vitenskapelige artikler, signert LEFOs forskere. Vi holder ofte foredrag om pågående studier og annen forskningsformidling, på konferanser i inn- og utland.

Per i dag er det 6 årsverk ved LEFO, hvorav fem er forskerstillinger (4 årsverk). Aktiviteten er hovedsakelig finansiert med midler fra  SOP (72,5%) - fra 2015 med en andel fra Den norske legeforening på 27,5%, men vi har også inntekter fra eksterne forskningsoppdrag.

Instituttets personale: 

Karin Isaksson Rø, lege/spesialist i arbeidsmedisin, ph.d, instituttsjef

Wenche S. Hvitmyhr, forskningssekretær

Berit Bringedal, sosiolog, dr.polit., seniorforsker

Judith Rosta, sosiolog, sykepleier, ph.d., seniorforsker

Cecilie Normann Birkeli, PhD-student, helseviter, rådgiver

Kari Ronge, filolog, spesialrådgiver, nettredaktør

Gjesteforsker:

Fredrik Bååthe, MS.c, ph.d i medisin, gjesteforsker/post.doc

Våre studier er rettet mot legenes helse og atferd. Vi analyserer hvilke forhold som påvirker helse, trivsel, mening og kvalitet i profesjonsutøvelsen, og hvordan samfunnsmessige rammebetingelser og etiske og psykososiale sider påvirker legearbeidet.