1993

search

Periode

  • År: Måned:

3 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Helter og skurker - og faren ved å være lege / Heroes and villains - and the danger of being a physician

Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 1993; 113: 1837-8.

Er leger mer interessert i musikk enn andre yrkesgrupper? / Are physicians more interested in music than other professional groups?

Aasland OG, Kallevik SA. Tidsskr Nor Lægeforen 1993; 113: 3737-42.

Legekårsundersøkelsen: Livsstil / Life style

I årgangen fra 1993 var det åtte artikler som gjorde rede for de viktigste elementene i Legekårsundersøkelsen. I tillegg hadde daværende generalsekretær en lederartikkel om temaet:

  • Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 1993; 113: 95, 271, 510-11, 645, 885, 1155.
  • Falkum E. Tidsskr Nor Lægeforen 1993; 113: 390-1, 769.
  • Svabø HM. Tidsskr Nor Lægeforen 1993; 113: 883.

3 sider. Side 1 av 1