1998

search

Periode

  • År: Måned:

15 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Som fanden leser Bibelen... / As the devil reads the Bible...

Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 1998; 118 (24): 3832-3.

Use of alcohol to cope with tension, and its relation to gender, years in medical school and hazardous drinking: a study of two nation-wide Norwegian samples of medical students

Tyssen R, Vaglum P, Aasland OG, Grønvold NT, Ekeberg Ø. Addiction 1998; 93 (9): 1341-9.

Alle norske leger på nettet i år 2000?

Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 1998;118(12): 1928.

Use of minor tranquilizers among Norwegian physicians. A nation-wide comparative study

Rosvold EO, Vaglum P, Moum T. Soc Sci Med 1998; 46 (4-5): 581-90.

Oppfatninger blant norske sykehusleger om samarbeidet mellom lege og sykepleier / Perception among Norwegian hospital physicians of physician-nurse cooperation

Hoftvedt BO, Falkum E, Akre V. Tidsskr Nor Lægeforen 1998; 118: 249-52.

Hvordan har de pensjonerte legene det? / How are the retired physicians?

Gogstad A, Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 1998; 118: 1378-82.  The Norwegian Physician Survey: the health and well-being of retired physicians

Helse og levekår hos eldre generelt og eldre leger spesielt / Health and standard of living of the elderly population, with special reference to elderly physicians

Gogstad A, Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 1998; 118(1); 46-8.

Dette er ikke noe for småjenter. En analyse av legers forståelse av kjønnsforskjeller i spesialitetsvalg / "This is nothing for young girls!"

Gjerberg E, Hofoss D. Tidsskrift for samfunnsforskning 1998; 39 (1), 3-27.

Kven definerer nyttelaus behandling - pasienten eller legen? / Who is to define the futility of treatment--the patient or the physician?

Førde R / Forde R. Tidsskr Nor Lægeforen 1998;118: 2652-4. 

Etiske dilemmaer rundt hypoplastisk venstre hjerte-syndrom / Ethical dilemmas associated with hypoplastic left heart syndrome

Førde R / Forde R, Vandvik IH. Tidsskr Nor Lægeforen 1998;118: 2649-52.

Sykdomsoppfatninger i befolkningen - verdt å studere?

Falkum E. Publisert i festsskrift til professor Øyvind Larsens 60- års dag: Medisinsk mangfold - mangfoldig medisiner

Profesjonslæring og kollektiv kunnskap. Læringsmiljø i to norske sykehusavdelinger / Professional learning and collective knowledge. Learning environment in two Norwegian hospital departments

Akre V, Ludvigsen SR. Tidsskr Nor Lægeforen 1998; 118(1): 48-52.

Competing conceptions of diagnostic reasoning -- is there a way out?

Førde R / Forde R. Theor Med Bioeth. 1998 Jan;19 (1):59-72.

Eutanasi i teori og praksis / Euthanasia in theory and practice

Førde R/ Forde R. Tidsskr Nor Lægeforen 1998; 118: 3745.

Forstå og forklare / To understand and to explain

Falkum E. Tidsskr Nor Lægeforen 1998; Tidsskr Nor Lægeforen 1998; 118: 4631.

15 sider. Side 1 av 1