2009

search

Periode

  • År: Måned:

15 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Norwegian Physicians` Knowledge of and Opinions about Evidence-Based Medicine: Cross-Sectional Study

Ulvenes LV, Aasland OG, Nylenna M, Kristiansen IS. PlosONE 2009; Vol 16. Issue 11.  

Work/home conflict and facilitation: COR (e) relations. A longitudinal study on work-home interaction in different occupational groups in Norway.

Innstrand S.T. PhD Avhandling. Trondheim: Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, 2009.  

Work/home conflict and facilitation: COR (e) relations. A longitudinal study on work-home interaction in different occupational groups in Norway.

Innstrand S.T. PhD Avhandling. Trondheim: Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, 2009.  

Alcohol Expectancy and Hazardous Drinking: A 6-Year Longitudinal and Nationwide Study of Medical Doctors

Grotmol KS, Vaglum P, Ekeberg Ø, Gude T, Aasland OG, Tyssen R. Eur Addict Res. 2010; (16): 17-22.

Storm i forskningsetisk vannglass

Aasland OG. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 1909-10.

Gender-Specific Perceptions of Four Dimensions of the Work/Family Interaction

Innstrand ST, Langballe EM, Falkum E, Espnes GA, Aasland OG. Journal of Career Assessment 2009 OnlineFirst, published on April 21, 2009 as doi:10.1177/1069072709334238.

The relationship between burnout and musculoskeletal pain in seven Norwegian occupational groups

Langballe EM, Innstrand ST, Hagtvet KA, Falkum E, Gjerløw Aasland O. Work. 2009; 32(2): 179-88.

Legers forhold til flyktningpasienten / Physicians` assessment of their own competence and attitude towards treating refugee patients

Varvin S, Aasland OG. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 1488-90.

A self-referral preventive intervention for burnout among Norwegian nurses: One-year follow-up study

Isaksson Rø KE, Gude T, Tyssen R, Aasland OG. Patient Educ Couns 2010; 78: 191-7. Epub 2009 Aug 4.

Job satisfaction among hospital doctors in Norway and Germany. A comparative study on national samples

Rosta J, Nylenna M, Aasland OG. Scandinavian Journal of Public Health 2009; 37: 503-8.

Hvordan påvirkes legers personlige og profesjonelle liv av uheldige hendelser?

Aasland OG, Førde R / Forde R. I: Bratand SZ, Lundevall S, red. Læring av feil og klagesaker. Oslo: Rapport fra Helsetilsynet 7/2009: 24-9.

Physicians` attitudes towards disclosure of prognostic information. A survey among a representative cross-section of 1605 Norwegian physicians

Rogg L, Loge JH, Aasland OG, Graugaard PK. Patient Educ Couns 2009; 77 (2): 242-7. 

Legehelse – hvordan finne balansen? / Doctors´ Health Matters - Finding the Balance

Leger tilhører en yrkesgruppe som har lengre arbeidstid enn de aller fleste, iallfall hvis de lever i vestlige land. Hvordan skal man balansere jobb og privatliv, så man ikke blir syk eller havner i risikosonen?

Befolkningens tilfredshet med helsetjenesten og legers tilfredshet med arbeidssituasjonen / Population satisfaction with health care and physician job satisfaction

Carlsen F, Bringedal B. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 405-7.

Fastlegers syn på legemiddelassistert rehabilitering og rusreformen / Regular general practitioner views on drug-assisted rehabilitation and the Norwegian substance abuse reform

Aasland OG, Spilhaug G, Johannesen A. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 97-100.

15 sider. Side 1 av 1