2010

search

Periode

  • År: Måned:

21 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Primum non nocere? Om overmot og varsomhet i helsetjenesten

Bringedal B, Osland O. Nytt norsk tidsskrift 2010; 27: 355-66.

Selvvurderte ferdigheter blant norske leger utdannet i utlandet og i Norge

Wiers-Jenssen J, Aasland OG. Søkelys på arbeidslivet 2010; 26: 364-78.

Barriers to Implementing Screening and Brief Interventions in General Practice: Findings from a Qualitative Study in Norway

Nygaard P, Aasland OG. Alcohol Alcohol 2011; 46(1): 52-60. Epub 2010 Nov 8. 

Use and Barriers to Use of Screening and Brief Interventions for Alcohol Problems among Norwegian General Practioners

Nygaard P, Paschall MJ, Aasland OG, Lund KE. Alcohol Alcohol 2010 Mar-Apr; 45 (2): 207-12. Epub 2010 Jan 25.

Forskere fornøyd med det meste – unntatt lønnen

Nylenna M, Aasland OG. LVS-info 2010; nr. 3: 8-10.

Harassment among university hospital physicians in four European cities. Results from a cross-sectional study in Norway, Sweden, Iceland and Italy (the HOUPE study)

Andersen GR, Aasland OG, Fridner A, Løvseth LT. Work 2010; 37 (1): 99-110.

Aldersgrense for legers autorisasjon og lisens / Age limit for authorisation and licensing of doctors

Aasland OG, Bringedal B, Ronge K. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 1917-20.

Study-related health and behavior patterns of medical students: A longitudinal study

Voltmer E, Rosta J, Aasland OG, Spahn C. Med Teach. 2010; 32 (10): e422-8.

Confidentiality and Physicians' Health. A Cross-sectional Study of University Hospital Physicians in Four European Cities (the HOUPE-study).

Løvseth LT, Aasland OG, Fridner A, Jónsdottir LS, Marini M, Linaker OM. J Occup Health 2010; 52(5): 263-71. Epub 2010 Jul 12.

Direct communication, the unquestionable ideal? Oncologists` accounts of communication of bleak prognoses.

Rogg L, Aasland OG, Graugaard PK, Loge JH. Psychooncology 2010; 19(11): 1221-8. Epub 2010 Feb 23.

A three-year cohort study of the relationships between coping, job stress and burnout after a counselling intervention for help-seeking physicians

Isaksson Rø KE, Tyssen R, Hoffart A, Sexton H, Aasland OG, Gude T. BMC Public Health 2010; 10: 213.

Emotional exhaustion and distress after a counselling intervention for physicians. A three-year prospective longitudinal cohort study

Isaksson Rø K. Dissertation for the degree of PhD. Oslo: Department of Behavioural Sciences in Medicine, Instutute of Basic Medical Sciences, Faculty of Medicine, University of Oslo, 2010.

Legene bør ta sosiale hensyn

Samfunnsmessige forhold som påvirker og skaper ulikheter i folks helse bidrar ikke bare til helseulikhet, men også til at vi får ulike muligheter, skriver kronikkforfatterne.

Bør leger bidra til å utjevne sosial ulikhet i helse?/ Should medical doctors contribute to reducing inequality in health?

Bringedal B, Bærøe K. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 1024-7.

Jobbtilfredshet blant norske leger / Jobsatisfaction among Norwegian doctors

Nylenna M, Aasland OG. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 1028-31.

Work-home conflict and facilitation across four different family structures in Norway

Innstrand ST, Langballe EM, Espnes GA, Aasland OG, Falkum E. Community, Work & Family 2010; 13: 231-249.  

Hva tror legene en MR-undersøkelse koster?/ What do doctors think an MR examination costs?

Melberg HO, Bringedal B. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 598-600.

Personal vulnerability and work-home interaction: The effect of job performance-based self-esteem on work/home conflict and facilitation

Innstrand ST, Langballe EM, Espnes GA, Aasland OG, Falkum, E. Scand J Psychol 2010 Dec; 51 (6): 480-7.

Healthcare reforms and job satisfaction among doctors in Norway

Aasland OG, Rosta J, Nylenna M. Scandinavian Journal of Public Health 2010; 38: 253-8.

Age differences in alcohol drinking patterns among Norwegian and German hospital doctors - a study based on national samples

Rosta J, Aasland OG., GMS Ger Med Sci 2010; 8 : Doc 05.

21 sider. Side 1 av 2