2012

search

Periode

  • År: Måned:

16 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Diagnosen påvirkes av sosial status

Bringedal B. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 2484.

Physician suicide – why?

Aasland OG. General Hospital Psychiatry 2012, published online Nov 2. In printed edition: Gen Hosp Psychiatry 2013; 35 (1): 1-2.

Drinking and depression in Norwegian doctors: A 15-year longitudinal study

Psykolog Kjersti Støen Grotmol forsvarte 9. oktober 2012 sin avhandling utgått fra Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Social and diagnostic inequality in health

Bringedal B, Tufte PA. Scand J Public Health 2012; 40(7): 656-62.

Animal-Assisted Interventions and Psychiatric Disorders: Knowledge and Attitudes among General Practitioners, Psychiatrists, and Psychologists

Berget B, Grepperud S, Aasland OG, Braastad BO. Society & Animals. Published online 2012 Sep 24. Published online 2012 Sep 24. DOI: 10.1163/15685306-12341244. Printed edition published 2013; 21 (3): 284-93.

Feil mål gir feilstyring

Det bærer galt avsted i helsevesenet dersom det å gjøre noe, blir viktigere enn hva som gjøres. Telling av liggedøgn eller pasienter sier ingenting om helseeffekten av det som gjøres, skriver kronikkforfatterne Berit Bringedal og Reidun Førde (Dagens Næringsliv, 10.9.2012).

Changes in Alcohol Drinking Patterns and Their Consequences among Norwegian Doctors from 2000 to 2010: A Longitudinal Study Based on National Samples

Rosta J, Aasland OG. Alcohol Alcohol. Epub 2012 Aug 31. In printed edition: Alcohol Alcohol 2013; 48 (1): 99-106.

Fastlegers syn på legemiddelassistert rehabilitering / General practitioners’ views on drug-assisted rehabilitation

Waal H, Brekke M, Clausen T, Lindbæk M, Rosta J, Skeie I, Aasland OG. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 1861-6.

20 years of doctor research

Aasland OG. Public Service Review: European Science and Technology 2012; 15: 206-7.

Will sick leave after a counselling intervention prevent later burnout? A 3-year follow-up study of Norwegian doctors

Isaksson Rø KE, Tyssen R, Gude T, Aasland OG. Scand J Public Health 2012; 40: 278-85.

The impact of change in a doctor's job position: a five-year cohort study of job satisfaction among Norwegian doctors

Solberg IB, Isaksson Rø K, Aasland O, Gude T, Moum T, Vaglum P, Tyssen R. BMC Health Serv Res. 2012 Feb 16; 12: 41.

Valgarkitektur og personlig ansvar

Bringedal B. I: Melberg HO, Kjekshus LE, red. Fremtidens Helse-Norge. Bergen: Fagbokforlaget, 2012: 241-55.

Challenges in Reconciling Best Interest and Parental Exercise of Autonomy in Pediatric Life-or-Death Situations

Hagen EM, Therkelsen OB, Førde R, Aasland O, Janvier A, Hansen TW. J Pediatr. 2012; 161 (1): 146-51. Epub 2012 Feb 23. 

General practitioners’ experiences with sickness certification: a comparison of survey data from Sweden and Norway

Winde LD, Alexanderson K, Carlsen B, Kjeldgård L, Wilteus AL, Gjesdal S. BMC Fam Pract 2012; 13:10.

Alkoholvaner – født sånn eller blitt sånn?

Aasland OG. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 382.

Career choice and place of graduation among physicians in Norway

Wesnes SL, Aasland O, Baerheim A. Scand J Prim Health Care 2012; 30 (1): 35-40.

16 sider. Side 1 av 1