2013

search

Periode

  • År: Måned:

13 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Oslo96-reformen og faglig oppdateringspraksis / The Oslo96 reform and skills updating practices

Aasland OG, Wiers-Jenssen J. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 2478-80.

Changes in the lifetime prevalence of suicidal feelings and thoughts among Norwegian doctors from 2000 to 2010: a longitudinal study based on national samples

Rosta J, Aasland OG. BMC Psychiatry. 2013 Nov 28; 13(1):322.

Tid for prioritering

– En rekke av dagens tiltak bør bort fra de offentlige helsebudsjettene. Viktigere helsetjenester må prioriteres, skriver LEFOs seniorforsker Berit Bringedal i en kronikk i Dagens Næringsliv.

Norwegian Physicians’ Knowledge of the Prices of Pharmaceuticals: A Survey

Eriksen II, Melberg HO, Bringedal B. Published online in PLoS One 2013; Sep 11. 

Commercialism, holism, and individual responsibility

Bringedal B. Comment on “Buying health: the costs of commercialism and an alternative philosophy”. International Journal of Health Policy and Management 2013; 1: 1–2.

Confidentiality as a barrier to support seeking among physicians: The influence of psychosocial work factors in four European hospitals (The HOUPE study)

Løvseth LT, Aasland OG, Fridner A, Schenck-Gustafsson K, Jónsdóttir LS, Einarsdóttir T, Marini M, Minucci D, Pavan L, Götestam KG, Linaker OM. Work 2013; Sep 4 (Epub). In print edition Work 2014; 49 (1): 113-21.

Moralsk stress og faglig ytringsfrihet blant leger / Moral distress and professional freedom of speech among doctors

Førde R, Aasland OG. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 1310-4.

Kulturell og musikalsk aktivitet blant norske leger / Cultural and musical activity among Norwegian doctors

Nylenna M, Aasland OG. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 1307-9.

Norske leger i spesialisering – hvordan har de det?

Alt tyder på at det er bedre å være lege, ikke minst lege i spesialisering, i Norge enn i de fleste andre land, skriver Olaf G. Aasland og Judith Rosta i Aasland i en artikkel i Forum for yngre leger (nr. 2/2013).

Fritt behandlingsvalg: Kvalitet viktigere enn ventetid

Lønnsomt er ikke alltid det samme som viktig, heller ikke når det gjelder helseeffekt eller prioriteringsmål. Å slippe til markedsmekanismen i helsetjenesten, kan være å slippe reven inn i hønsegården, skriver kronikkforfatter Berit Bringedal i Dagens Medisin (25.4.2013).

What professional activities do general practitioners find most meaningful? Cross sectional survey of Norwegian general practitioners

Halvorsen PA, Edwards A, Aaraas IJ, Aasland OG, Kristiansen IS, BMC Family Practice 2013; 14:41. Published online 2013 March 23.

Kvalitet koster – Om spenningen mellom spesialistutdanningen for leger og produksjon av helsetjenester

Birkeli CN. Masteroppgave. Trondheim: Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU, 2013.

Ethics, choices, and decisions in acute medicine: a national survey of Norwegian physicians' attitudes

Hansen TW, Janvier A, Aasland O, Førde R. Pediatr Crit Care Med. 2013; 14(2):e63-9.

13 sider. Side 1 av 1