2014

search

Periode

  • År: Måned:

15 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Støttekollegaordningen for leger i Norge sett fra støttekollegenes side. En kvalitativ evaluering

Rø KI. Masteroppgave. Oslo: Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, 2014.

Fra huslege til legehus

For hundre år siden dro distriktslegene i sykebesøk. Nå drar heller pasientene til legevakten. Men sykebesøk kan være for god behandling og oppfølging, skriver LEFOs seniorforsker Olaf G. Aasland i en lederartikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 22/2014.

Are end-of-life practices in Norway in line with ethics and law?

Førde R, Aasland OG. Acta Anaesthesiol Scand 2014; 58 (9): 1146-50.

Weekly working hours for Norwegian hospital doctors

Weekly working hours for Norwegian hospital doctors since 1994 with special attention to postgraduate training, work-home balance and the European Working Time Directive: a panel study. Rosta J, Aasland OG. BMJ Open 2014; 4:e005704. 

Legekunsten - en elefant i rommet

Aasland OG. I: Botten GS, Frich J, Hagen TP, Iversen T, Nordby H (red). Helsetjenestens nye logikk. Oslo, Akademika forlag, 2014: 173-184. 

Fra pidestall til skammel

Antologien Fra pidestall til skammel - Festskrift til Olaf Gjerløw Aasland 70 år har bidrag fra 17 inviterte forfattere, som alle har skrevet om temaer innenfor det fagfeltet som lederen for Legeforskningsinstituttet (LEFO) har vært opptatt av, siden instituttet ble etablert i 1992.

Legeforskningen – har den lykkes? En presentasjon av Olaf Gjerløw Aaslands vitenskapelige publikasjoner 1992-2014

Isaksson Rø K. I: Ronge K, Isaksson Rø K, Bringedal B, red. Fra pidestall til skammel. Festskrift Olaf Gjerløw Aasland 70 år. Oslo: Den norske legeforening / Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP), 2014: 140-155.  

Butikk og byråkrati – Om helsetjenesteaksjonens kritikk av dagens styringssystem

Bringedal B. I: Ronge K, Isaksson Rø K, Bringedal B, red. Fra pidestall til skammel. Festskrift Olaf Gjerløw Aasland 70 år. Oslo: Den norske legeforening / Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP), 2014: 48-57.

Legeledere i Norge og Tyskland – hva er forskjellen?

Rosta J. I: Ronge K, Isaksson Rø K, Bringedal B, red. Fra pidestall til skammel. Festskrift Olaf Gjerløw Aasland 70 år. Oslo: Den norske legeforening / Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP), 2014: 114-123.

Hvem er vi? Hva gjør vi? En oppsummering av Legeforskningsinstituttets virksomhet 1992-2014

Ronge K, Hvitmyhr WS. I: Ronge K, Isaksson Rø K, Bringedal B, red. Fra pidestall til skammel. Festskrift Olaf Gjerløw Aasland 70 år. Oslo: Den norske legeforening / Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP), 2014: 156-173.

Næring til god læring. Betydningen av legen som rollemodell i læresituasjoner

Birkeli CN. I: Ronge K, Isaksson Rø K, Bringedal B, red. Fra pidestall til skammel. Festskrift Olaf Gjerløw Aasland 70 år. Oslo: Den norske legeforening / Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP), 2014: 132-139.

Professionalism, discretion and juridification: Social inequality in health and social citizenship

Bærøe K, Bringedal B. I: Aasen HS, Gloppen S, Magnussen A-M, Nilssen E (red.). Juridification and Social Citizenship. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Ltd, 2014: 146-61.

Legekunsthåndverker / The artisans of surgery

Øvelse og erfaring er grunnleggende i kirurgien. Men er det ikke så viktig med talent? spør Olaf G. Aasland i en lederartikkel publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening (Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 134).

Differences in sickness absence between self-employed and employed doctors: a cross-sectional study on national sample of Norwegian doctors in 2010

Rosta J, Tellnes G, Aasland OG. BMC Health Services Research 2014; 14:199.

Hjelper utbrente sykepleiere

– ­Veiledningskurs for utbrente sykepleiere minsket stress og økte arbeidslysten, skriver Randi-Ann Rake Hoffart, Sigrid Holm Larsen og Karin Isaksson Rø (Sykepleien 2014; 102: 46-8).

15 sider. Side 1 av 1