2018

search

Periode

  • År: Måned:

13 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Uønsket seksuell oppmerksomhet rettet mot leger / Doctors as targets of unwanted sexual attention

– Andelen leger som rapporterte opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet, økte signifikant fra 1993 til 2014/15, oppsummerer Karin Isaksson Rø, Ingrid Hjulstad Johansen og Judith Rosta i en originalartikkel basert på data fra LEFOs legepanel.

Gruppeveiledning – et udekket behov hos leger i spesialisering

I Tidsskriftets utgave nr. 15/2018 deler LEFOs instituttsjef Karin Isaksson Rø erfaringer hun og kolleger har gjort fra gruppebasert veiledning i onkologien.

Factors influencing doctors' counselling on patients' lifestyle habits

A Norwegian study recently published in BJGP Open showes the importance of early interventions to help doctors with a vulnerable personality to handle negative criticism from patients.

Verksamhetsutveckling i professionsbaserad verksamhet

– För att utveckla "ronden", en traditionsmättad och central företeelse på sjukhus, måste komplexiteten behandlas, skriver LEFOs gjesteforsker Fredrik Bååthe i en bok om utfordringer og nye perspektiver for ledere i offentlig virksomhet.

Gruppeveiledning for LIS, erfaringer fra onkologi

– I den nye Spesialistforskriften som trer i kraft i mars 2019 anbefales gruppeveiledning i for eksempel etikk, kommunikasjon og pasient- og brukermedvirkning, skriver LEFOs instituttsjef Karin Isaksson Rø i en nylig publisert studie på nettsiden YngreLeger.no.

Ny doktorgrad om livet som lege

Tuva Kolstad Hertzberg forsvarte tidligere denne måneden sin avhandling En jobb å leve med? - En kvalitativ og kvantitativ studie blant norske leger om hvordan ønsket om å være en god lege utfordrer balansen mellom jobb og hjem.

How general practitioners understand and handle medically unexplained symptoms: a focus group study

– Medical students should spend more time learning biopsychosocial medicine, and to integrate the clinical knowledge of their peers with their own, writes Erik Børve Rasmussen and Karin Isaksson Rø in a research article, recently published in BMC Family Practice.

How do medical doctors consider different steering instruments’ effects on quality and equity in health care? / Norske legers syn på styringsinstrumentenes betydning

Chapter in: Aasen HS, Bringedal B, Bærøe K, Magnussen A-M (ed). Prioritering, styring og likebehandling: Utfordringer i norsk helsetjeneste. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2018.Prioritering, styring og likebehandling: Utfordringer i norsk helsetjeneste

- Kunnskap om de ulike faktorene som påvirker de vanskelige beslutningene i helsetjenesten, er avgjørende for at vi skal kunne utvikle et helsevesen som yter gode og likeverdige tjenester til alle, skriver redaktørene av en ny antologi (Aasen HS, Bringedal B, Bærøe K, Magnussen A-M. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2018).

Leger i hardt vær

–  Kan en lege sammenlignes med en vindsurfer? En som har valgt å oppsøke bølgene og finner tilfredshet i å mestre også i hardt vær – faglig, emosjonelt og praktisk? spør LEFOs instituttleder Karin Isaksson Rø i Utposten nr. 2/2018.

Physician characteristics influence the trends in resuscitation decisions at different ages

– Specialty and personal characteristics still have an impact on how we consider important ethical issues, showes a study by Thor Willy Ruud Hansen, Olaf Gjerløw Aasland, Annie Janvier and Reidun Førde, recently published in Acta Pædiatrica.

Attitudes and opinions on coercion among professionals

In this article the authors – Olaf Gjerløw Aasland, Tonje Lossius, Reidun Førde and Reidar Pedersen – analyses authoritarian and dialogical approaches in attitudes and opinions on coercion among professionals in mental health and addiction care in Norway.

Perceived bullying among Norwegian doctors

– Doctors with higher scores on the personality trait neuroticism were more likely to perceive bullying, as were female doctors, doctors with poor job satisfaction and poor self-rated health, is shown in a study from LEFO's senior researchers Judith Rosta and Olaf Gjerløw Aasland (BMJ Open 2018;8:e018161).

13 sider. Side 1 av 1