2019

search

Periode

  • År: Måned:

3 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Jobb-hjem-balanse i to kohorter av norske leger / Work-home balance in two cohorts of Norwegian doctors

Senere utdannede leger opplevde mindre jobb–hjem-stress ti år etter studiet enn leger utdannet tidligere / Doctors who graduated later, experienced less work-home interface stress than those who had received their training earlier (Hertzberg TK, Tyssen R, Skirbekk H, Isaksson Rø K. Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 915-20).

How do doctors experience the interactions among professional fulfilment, organisational factors and quality of patient care?

– The inteviewed doctors communicated how ‘stretching themselves’, to overcome organisational shortcomings, is no longer a feasible strategy without compromising both professional fulfilment and quality of patient care. Managers need to ensure that doctors are involved when developing organisational policies, processes and systems, concludes four of LEFO´s researchers in their qualitative study in a Norwegian hospital (Bååthe F, Rosta J, Bringedal B, Isaksson Rø K. BMJ Open. 2019 May 24;9(5):e026971. doi: 10.1136/bmjopen-2018-026971).

Legers holdninger til aktiv dødshjelp / Doctors' attitude to assisted dying

Legers holdninger har endret seg fra 1993 til 2016, og det synes å være flere enn før som støttet legalisering i visse tilfeller. De færreste leger var selv villige til å utføre aktiv dødshjelp hvis det ble tillatt. Det viser en studie basert på data fra LEFOs spørreundersøkelser.

3 sider. Side 1 av 1