2019

search

Periode

  • År: Måned:

1 side. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Legers holdninger til aktiv dødshjelp / Doctors' attitude to assisted dying

Legers holdninger har endret seg fra 1993 til 2016, og det synes å være flere enn før som støttet legalisering i visse tilfeller. De færreste leger var selv villige til å utføre aktiv dødshjelp hvis det ble tillatt. Det viser en studie basert på data fra LEFOs spørreundersøkelser.

1 side. Side 1 av 1