Doktor-
avhandlinger

LEFOs forskere har skrevet eller bidratt til 15 doktorgradsavhandlinger hittil. 

14 doktorgrader er utgått fra Universitetet i Oslo, én fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim og én er utgått fra Syddansk Universitet i Odense (Danmark):