Forskningsnettverk i primærhelsetjenesten – PraksisNett

Forskningsnettverk i primærhelsetjenesten – PraksisNett – vil bli en nasjonal infrastruktur for bedre og mer relevant klinisk forskning i allmennmedisin. PraksisNett skal gjøre det mer forutsigbart og ryddig for fastleger å delta i forskning. Nettverket ledes av allmennmedisinske forskere ved UiB, UiO, NTNU, UiT og Uni Research/AFE Bergen, og vil samarbeide tett med AF, NFA og SKIL.

PraksisNett skal bli en nasjonal infrastruktur for bedre og mer relevant klinisk forskning i allmennmedisin. PraksisNett skal gjøre det mer forutsigbart og ryddig for fastleger å delta i forskning samtidig som det vil bli enklere for forskerne å identifisere egnede pasienter til aktuelle forskningsprosjekt i allmennpraksis.

Praksisnett er finansiert av Forskningsrådet og ledes av allmennmedisinske forskere ved UiB, UiO, NTNU, UiT og Uni Research/AFE Bergen. Ansvarlige for den digitale infrastrukturen er eksperter ved Nasjonalt senter for e-helseforskning i Tromsø. Praksisnett vil samarbeide tett både med AF/NFA og SKIL. Legeforeningen har bidratt i arbeidet ved å kvalitetssikre avtalene i forbindelse med prosjektet.

Som deltaker i PraksisNett vil du kunne bidra til forskning som angår din egen arbeidshverdag. Du vil få rask tilgang til ny kunnskap og du får også verktøy som kan brukes til internt kvalitetsarbeid i egen praksis.

For mer informasjon om PraksisNett, se UiB sitt nettsted.
Synes du dette virker interessant, kan du melde din interesse via dette skjemaet på UiOs nettsted.

Mer om emnene