Kontanter er fortsatt tvungent betalingsmiddel

Selv om et legekontor har betalingsautomater samt tilbyr fakturaoppgjør kan kontoret ikke nekte pasienter å betale kontant.

Det er i dialogen med Staten i trepartssamarbeidet blitt tatt opp en uheldig betalingspraksis på enkelte legekontor. Konkret er det problematisert at pasienter som ikke er i stand til å benytte seg av betalingsautomat fordi de er blinde, skal ha blitt nektet å betale kontant og blitt henvist til betaling av gebyrbelagt faktura.

Vi vil på denne bakgrunn gjøre oppmerksom på at en pasient ikke kan nektes å betale kontant. Dette følger av finansavtaleloven § 38, jf sentralbankloven § 14 som bestemmer at kontanter er tvunget betalingsmiddel, og at "en forbruker har alltid rett til å foreta oppgjør med tvungne betalingsmidler​ hos betalingsmottakeren". Dette gjelder uavhengig av om det er eventuelle funksjonshemninger som gjør det vanskelig å benytte betalingsautomat.

Mer om emnene