Ny normaltariff fra 1. juli 2018

Som kjent har Legeforeningen brutt normaltarifforhandlingene, og staten har i dag ensidig fastsatt ny normaltariff.

Selv om det er brudd får legene (fastleger og avtalespesialister) en inntektsregulering på 2,8 % og en kostnadsdekning på 2,9 %. Noe som tilsvarer en økning pr 1. juli på om lag 3,8 pst. I tillegg fordeles 100 millioner kroner på per capita-tilskuddet til fastlegene. For avtalespesialistene har staten ensidig fordelt økonomien på takstene og økt driftstilskuddet. Legeforeningen har lagt ut informasjon om endringer i normaltariffen, herunder honorarer på våre nettsider. Det blir publisert en oppdatert versjon av normaltariffen i løpet av dagen, den vil du finne her. Kommentarutgaven vil bli oppdatert innen 1. september.

Opptrykk av normaltariffheftene og takstplakatene vil som tidligere sendes ut i månedsskiftet august/september.

Konsekvenser av bruddet – aktuelle tiltak
Normaltariffen er en forskrift og ikke en sentral tariffavtale med streikerett eller andre formelle tvisteløsninger ved uenighet. Bruddet vil likevel kunne få konsekvenser. Legeforeningen og Allmennlegeforeningen har lenge jobbet med en plan for aktuelle tiltak og er godt forberedt. Vi går nå inn i fellesferien, og det blir derfor lavere aktivitet i hele landet. Over sommeren vil det tas ytterligere initiativ fra Legeforeningens side, og vi vil sørge for god informasjon til medlemmer og tillitsvalgte om hva dette konkret innebærer for dere.

Dette har Legeforeningen gjort til nå
Rett etter bruddet sendte Legeforeningen et brev til alle landets kommuner hvor Legeforeningen påpeker at den alvorlige situasjonen i fastlegeordningen kan få direkte konsekvenser for fastlegetilbudet i den enkelte kommune. Vi varslet blant annet om at kommunen ikke kan regne med at legene vil fortsette å jobbe langt utover avtalt åpningstid, som etter rammeavtalen er 28 timer per uke, 44 uker per år. Deretter sendte vi et brev med en mal med krav om tilrettelegging etter rammeavtalen punkt 6.1 som du kan sende til kommunen. Bestemmelsen understreker at kommunen har plikt til å tilrettelegge slik at legen kan overholde sine plikter. Hvis du ikke har mottatt det kan du sende en e-post til kua@legeforeningen.no

Det er viktig å opprettholde et godt fastlegetilbud for pasientene gjennom sommeren. Som tidligere nevnt i dette brevet, vil Legeforeningen komme med ny informasjon over sommeren om videre konsekvenser av bruddet.

Ved spørsmål kan du sende det til kua@legeforeningen.no eller ringe 23 10 90 00 (telefonvakt for næringsdrivende).

Mer om emnene