Nyheter fra foreningsleddene

search

Periode

  • År: Måned:

4999 sider. Side 1 av 250

Rekkefølge:

God sommer!

Tørre øyne ved bruk av isotretionin

Godkjenning av nordiske kurs i spesialistutdanningen

Referat fra NFDVs generalforsamling i Göteborg 8.6.2019

Nasjonal veileder i Endokrinologi

Nasjonal veileder i Endokrinologi ble oppdatert igjen våren 2019, og nye kapitler, blant annet om insulinpumper og CGM er underveis! 

Symposium i Umeå 11-12 september

Fetma och typ 2 diabetes med fokus på etniska aspekter.

Norske anbefalinger for oppfølging av personer med dysmeli

Norske anbefalinger for oppfølging av personer med medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt (en type dysmeli)

The 7th Asian-Oceanian Congress on Clinical Neurophysiology (AOCCN 2020) 9th - 12th April 2020.

 Malaysia is the host for the 7th Asian-Oceanian Congress on Clinical Neurophysiology (AOCCN 2020) 9th - 12th April 2020.

Gjør kloke valg!

Anbefalinger for fysikalsk medisin og rehabilitering er lagt ut på "Gjør kloke valg"-sidene.

Program og påmelding til Julekurset 2019

Julekurset 2019 er i rute, og vi gleder oss til et faglig sterkt program og hyggelig samvær! Kurset avholdes 27.-29.november på Comfort Runway Hotel. Påmelding er åpnet til Hovedkurset: Nyheter i revmatologi, frist 23.10.19. Nytt og enklere i år er at påmelding til overnatting og festmiddag også skjer via samme link: 

https://beta.legeforeningen.no/kurs/2019/4/33540/?fbclid=IwAR3Cvz6KWhZ8myX-uRloV5GaVqF6TKZ76kq-1kD5XZgIR10h0vK3Fv1rby4#tab1

Programmet inneholder blant annet GCA, Takayasu, IgG4 relatert sykdom, MR ved SpA, nedtrapping av DMARDs og moderne revmakirurgi. Se vedlagt komplett program 

LIS kurset Gardermoen onsdag 27.11.19

Da er det klart for påmelding til årets LIS-kurs, Praktisk artritt og bindevevssykdommer via følgende link: 

https://spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/praktisk-artritt-og-bindevevssykdommer-2019-11-27

Her finner dere også programmet, som blant annet inneholder behandlingsprinsipper om inflammatorisk leddsykdom, PMR/AT og vaksinering av immunsupprimerte. Obs kort påmeldingsfrist 15.juli! Så vær raske med å melde dere på! 

Voksentoppseminaret 2019

Scandic Hotel - St Olavsplass, Oslo 20 - 22.11.19

Ny interessegruppe: Barnepalliasjon

Barnepalliasjon betyr aktiv, helhetlig og tverrfaglig behandling for at barn og unge med livstruende og/eller livsbegrensende tilstander skal ha best mulig livskvalitet.

Anbefalinger om bruk av biologiske legemidler ved atopisk dermatitt

Solidaritetsfond for global kvinnehelse- søknader tas imot.

NGF-medlemer kan søke om midler til blant annet opplæringsprogram og medisinsk utstyr i lav- og mellominntektsland.

Nye oppdateringer er lagt ut for Pacemakerregisteret 7/6 2019

Det er oppdatering på elektroder 7/6 2019 og generatorer 2/5 2019 og og leverandører 9/4 15. Oppdateringer på konnektorer (for å inkludere IS-4 og DF-4) ble lagt ut i januar 2014

Oppdateringene finner du her

Obligatorisk Nevropsykiatrikurs i BUP

Det nye Emnekurs i nevropsykiatri (BUP) er obligatorisk for LIS i ny ordning, og valgfritt i gammel ordning. Spesialister er også velkomne til å søke.

Hva er en Barne- og Ungdomspsykiater?

Video om hva en barne- og ungdomspsykiater er

Uke 23: Ibrutinib vs ofatumumab ved KLL

Den randomiserte fase 3 studien RESONATE sammenlignet ibrutinib vs ofatumumab hos KLL pasienter i tilbakefall. Hovedartikkelen ble publisert i NEJM i 2014 og viste bedret PFS og OS i ibrutinibarmen. Studien førte til at ibrutinib ble godkjent på markedet. Grunnet overlegne data i favør av ibrutinibarmen fikk pasienter i ofatumumab armen gå over til ibrutinibarmen. Nå er oppfølgingsdata etter median tid på 44 måneder publisert i Blood. Denne artikkelen viser at median PFS fortsatt ikke er nådd i ibrutinibarmen og med fortsatt gode OS  data. Gode remisjonsrater over tid ses også hos pasienter del17, del11 og umutert IGHV. 
   

The Nordic Psychiatrist, utgave 1 2019

The Nordic Psychiatrist, utgave 1 2019 kan leses her.

4999 sider. Side 1 av 250