Nyheter fra foreningsleddene

search

Periode

  • År: Måned:

4767 sider. Side 1 av 239

Rekkefølge:

Arctic Rhinology 2019

Svolvær, Lofoten, Norway,  September 6-7-2019

Hjertekirurgiregisteret 2017

Årsrapporten fra Norsk Hjertekirurgiregister for 2017 er klar.

Program for hjerneuken er klare!

Flere spennende program for årets Hjerneuke kan du lese om her. 

RSNA 2018: Radiology the Scandinavian Way – Future Potentials

Nordisk forening for medisinsk radiologi minner om presentasjonen de holder formiddagen 27.november ved RSNA.

Hjerneuken uke 47- Prate-smile-løfte og info-materiell


Fredag 26. oktober inviterte Helsedirektoratet til et møte for å diskutere videreføringen av Prate, Smile, Løfte-kampanjen som en nasjonal dugnad, og hvor det samtidig ble informert om at LHL og LHL Hjerneslag – som er en del av LHL – har tilbudt seg et koordineringsansvar i dialog med Helsedirektoratet.
 

14th Head & Neck Cancer Symposium

Amsterdam 4. - 5. april 2019

 

Kurs i neonatal ultralyd i Firenze, Italia

Kurset holdes 19.-22. mars 2019. Det har fått navnet: "2019 Neonatal Ultrasound Course. 
Why,how and when an, ultrasound image ?", som vel dekker mye av det det handler om.

Utdanning: Sertifikat i pediatrisk bioetikk

Childrens mercy centre for bioethics i Kansas, USA, holder kurs som ender i sertifikat i pediatrisk bioetikk. Kurset holdes i 2019-2020. Det er åpent å søke på kurset. 

Uke 44: Splenektomi og atorvastatin ved ITP

Splenektomi er ikke en like populær behandling for ITP som den var en gang. Men den er fortsatt aktuell, og en perspektivartikkel i Blood kommer med innspill om hvordan den bør brukes i dag. Alternativet er kanskje atorvastatin (Lipitor?) som ser ut til å kunne gi klinisk nyttige effekter. Og vanskelig å prøve er det jo ikke.

Splenektomi ved ITP

Atorvastatin ved ITP

Kommentar

Uke 43: Dara ved immunologisk erytrocyttaplasi

Når enkeltpasientkasuistikker publiseres i New England, er det ofte en viktig historie. Også her. En immunologisk erytrocyttaplasi etter allo, ble frapperende normalisert etter daratumumab. Dette kan kanskje også ha konsekvenser for andre immunologiske tilstander, med eller uten forutgående allogen transplantasjon. 

NEJM - Dara ved immunologisk erytrocyttaplasi

21st EFORT Congress, Wien, Østerrike, 10. - 12. juni 2020

Guri Spilhaug blir ny leder for Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Guri Spilhaug, nylig gjenvalgt leder av NFRAM, tiltrer som leder av Nasjonal kompetansetjeneste TSB 1. januar 2019

 

International day of radiology 2018

8. november feires den internasjonale radiologidagen for 7. gang. I år rettes fokus mot kardial bildediagnostikk.

5. Nasjonale møte i nevrogastroenterologi i Oslo 13. mars

Disputas: Peder Aabel

16. nov. 2018 13:15, Auditorium, Nye Nord, Akershus universitetssykehus

SK-kurs i EEG holdes i Gøteborg våren 2019.

I Gôteborg avholdes det SK-kurs i EEG den 6-10/5 2019. 

Dette er etterlengtede kurs for utdannninskandidater i KNF. 

Hold av datoene, mer info kommer senere. 

Pris for beste frie foredrag under høstmøtet 2018

Viktoria Pozdniakova presenterte årets beste frie foredrag med tittelen "Hensiktsmessighet og enighet om bruk av bildediagnostikk blant røntgenleger i ulike land".

Vi ber deg evaluere høstmøtet

FOFO-nytt 2018 foreligger nå

Ny spesialitetskomité i hud- og veneriske sykdommer fra 1.1.2019

4767 sider. Side 1 av 239