Nyheter fra foreningsleddene

search

Periode

  • År: Måned:

4941 sider. Side 1 av 248

Rekkefølge:

Uke 16: Gravide og LE-mistanke - CT eller scint?

Gravide og mistanke om lungeemboli? Hva er best, scintigrafi og CT? 

Ukens artikkel er en systematisk gjennomgang om data som finnes om CT og scinitigrafi hos gravide kvinner hvor man mistenker lungeemboli. Så langt tyder data på at begge disse metodene er likehverdige både mtp diagnostisk utsangskraft og administrert stråledose til mor og barn.

Artikkel Haematologica

 

Innkalling og sakliste til NFDVs generalforsamling i Göteborg 8.5.2019 kl. 09:00

Utlysning av forskningsmidler fra Extrastiftelsen

pest-POSTEN, Nr.1 - 2019

Første utgave av pest-POSTEN i 2019 er klar

NSCMID 2019

Det er nå åpnet for påmelding til årets NSCMID konferanse som avholdes i Trondheim 12.-15. September.

Årsmøtekurs og årsmøter, Haugesund 29-30. august

Det blir samfunnsmedisink årsmøtekurs også i 2019! De samfunnsmedisinske foreningene LSA og Norsam fortsetter tradisjonen med felles årsmøtearrangement. Les mer om program og påmelding her.

Folkehelsearbeid - Kurs C samfunnsmedisin - Asker 2019

Samfunnsmedisinkurs i forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid arrangeres i Asker fra 12.-14. juni 2019. Dette er Kurs C i det obligatoriske kursprogrammet i samfunnsmedisin. Les mer om kurset og påmelding.

Folkehelsearbeid - Kurs C samfunnsmedisin - Asker 2019

Samfunnsmedisinkurs i forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid arrangeres i Asker fra 12.-14. juni 2019. Dette er Kurs C i det obligatoriske kursprogrammet i samfunnsmedisin. Les mer om kurset og påmelding.

Uke 15: Vit K for reversering av warfarin

Bruken av K vitamin ved warfarinoverdosering hos pasienter uten blødning. Et svært hyppig spørsmål i norske sykehus og på allmennlegekontorer. Det skvettes mye med K vitaminer. I denne oversiktsartikkelen og meta-analysen ser de på nytten av K vitamin hos pasienter uten blødning med en INR mellom 4,5-10. Seks studier og 1074 pasienter inngår. Artikkelen indikerer at det ikke har noe for seg å gi vitamin K hos de uten pågående blødning, med en tendens mot at det også kan være skadelig.

Vitamin K - Blood

Uke 14: APL

Våre danske kollegaer har vha sitt nasjonale akutt leukemi register sett på insidens, behandling, tidlig død og langtidsresultater hos pas. med APL fra 2000-2014

APL - Danmark

  

Miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid - Kurs B samfunnsmedisin - Oslo 2019

Samfunnsmedisinkurs med innhold miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid arrangeres i Oslo 6.-8. mai 2019. Dette er kurs B i det obligatoriske kursprogrammet i spesialistutdanningen.

Rådgivning og samhandling - kommunikasjon og formidling - Kurs G - Bodø 2019

Samfunnsmedisinkurs arrangeres i Bodø 10.-13. september 2019. Kurset arrangeres av Nordland legeforening i samarbeid med Norsam.

Vårmøtet holdes i Auditorium 13 på Domus Medica v/ Rikshospitalet

Hei alle sammen!

Da nærmer det seg vårmøtet i NFKNF den 10.-11. April.

Møtet holdes i Auditorium 13 (Nye Auditorium 13) på Domus Medica rett ved Rikshospitalet. I det som het Preklinisk tidligere. Adressen er Sognsvannsveien 9. 

Fortsatt usikker på hvor det er? Da trykker du på "Les mer" 

 

Har du gjort denne utrednings-tabben også?!

For mange er fertilitetsutredning litt som kjøring i snøstorm- man aner veien, men vet egentlig ikke helt. Det kan endres med denne1-dags kurs!

Obligatoriske samfunnsmedisinkurs i 2019

Samtlige obligatoriske kurs i spesialisering i samfunnsmedisin gjennomføres også i 2019. Kursprogrammet er under planlegging og datoer for flere kurs er bekreftet. Denne nettsiden oppdateres jevnlig.

Nye utdanningsmuligheter i EADV

Viktig å utveksle erfaringer med ONEWS!

En konferanse i mai gir anledning til det. Si ifra til deres jordmødre!

EAPC 2019 Palliative Care May 2019

16th World Congress of the European Association for palliative Care

23-25 May 2019 Berlin, Germany

Les mer

Kurs: Pediatrisk rettsmedisin og sosialpediatri

Oslo Universitetssykehus arrangerer kurs i pediatrisk rettsmedisin og sosialpediatri 21. mai på Soria Moria. Påmeldingsfristen er 30. april.

Høstmøtet blir på Meet Ullevaal 31.10.-1.11.2019

4941 sider. Side 1 av 248