Nyheter fra foreningsleddene

search

Periode

  • År: Måned:

5002 sider. Side 1 av 251

Rekkefølge:

Høstmøte 2019 i Bergen-påmelding er åpnet

 

Vi vil med dette ønske hjertelig velkommen til høstens vakreste eventyr, Høstmøte i Bergen 31. oktober og 1.november 2019 på Hotell Ørnen!

 

Abbie inviterer til fagmøte for privatpraktiserende hudleger 12. og 13. september 2019

Uke 24: MF og Tx score

Ukens artikkel presenterer en ny score for å velge ut hvilke pasienten med myelofibrose som har best mulighet til å overleve allogen stamcelletransplantasjon. De har gjennomgått et ganske stort materiale til denne pasientgruppen å være og har laget en score som ser ut til å skille ganske godt mellom høy og lav risiko. De har også sammenliknet med de andre scoringsmodellene vi bruker og i deres materiale har DIPSS nesten ingen prediktiv verdi når det gjelder overlevelse etter transplantasjon. 

MF Tx score

God sommer!

Tørre øyne ved bruk av isotretionin

Godkjenning av nordiske kurs i spesialistutdanningen

Referat fra NFDVs generalforsamling i Göteborg 8.6.2019

Nasjonal veileder i Endokrinologi

Nasjonal veileder i Endokrinologi ble oppdatert igjen våren 2019, og nye kapitler, blant annet om insulinpumper og CGM er underveis! 

Symposium i Umeå 11-12 september

Fetma och typ 2 diabetes med fokus på etniska aspekter.

Norske anbefalinger for oppfølging av personer med dysmeli

Norske anbefalinger for oppfølging av personer med medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt (en type dysmeli)

The 7th Asian-Oceanian Congress on Clinical Neurophysiology (AOCCN 2020) 9th - 12th April 2020.

 Malaysia is the host for the 7th Asian-Oceanian Congress on Clinical Neurophysiology (AOCCN 2020) 9th - 12th April 2020.

Gjør kloke valg!

Anbefalinger for fysikalsk medisin og rehabilitering er lagt ut på "Gjør kloke valg"-sidene.

Program og påmelding til Julekurset 2019

Julekurset 2019 er i rute, og vi gleder oss til et faglig sterkt program og hyggelig samvær! Kurset avholdes 27.-29.november på Comfort Runway Hotel. Påmelding er åpnet til Hovedkurset: Nyheter i revmatologi, frist 23.10.19. Nytt og enklere i år er at påmelding til overnatting og festmiddag også skjer via samme link: 

https://beta.legeforeningen.no/kurs/2019/4/33540/?fbclid=IwAR3Cvz6KWhZ8myX-uRloV5GaVqF6TKZ76kq-1kD5XZgIR10h0vK3Fv1rby4#tab1

Programmet inneholder blant annet GCA, Takayasu, IgG4 relatert sykdom, MR ved SpA, nedtrapping av DMARDs og moderne revmakirurgi. Se vedlagt komplett program 

LIS kurset Gardermoen onsdag 27.11.19

Da er det klart for påmelding til årets LIS-kurs, Praktisk artritt og bindevevssykdommer via følgende link: 

https://spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/praktisk-revmatologi-ved-artritt-og-bindevevssykdommer-2019-11-27

Her finner dere også programmet, som blant annet inneholder behandlingsprinsipper om inflammatorisk leddsykdom, PMR/AT og vaksinering av immunsupprimerte. Obs kort påmeldingsfrist 15.juli! Så vær raske med å melde dere på! 

Voksentoppseminaret 2019

Scandic Hotel - St Olavsplass, Oslo 20 - 22.11.19

Ny interessegruppe: Barnepalliasjon

Barnepalliasjon betyr aktiv, helhetlig og tverrfaglig behandling for at barn og unge med livstruende og/eller livsbegrensende tilstander skal ha best mulig livskvalitet.

Anbefalinger om bruk av biologiske legemidler ved atopisk dermatitt

Solidaritetsfond for global kvinnehelse- søknader tas imot.

NGF-medlemer kan søke om midler til blant annet opplæringsprogram og medisinsk utstyr i lav- og mellominntektsland.

Nye oppdateringer er lagt ut for Pacemakerregisteret 7/6 2019

Det er oppdatering på elektroder 7/6 2019 og generatorer 2/5 2019 og og leverandører 9/4 15. Oppdateringer på konnektorer (for å inkludere IS-4 og DF-4) ble lagt ut i januar 2014

Oppdateringene finner du her

Obligatorisk Nevropsykiatrikurs i BUP

Det nye Emnekurs i nevropsykiatri (BUP) er obligatorisk for LIS i ny ordning, og valgfritt i gammel ordning. Spesialister er også velkomne til å søke.

5002 sider. Side 1 av 251