Søkeresultat: Etikk

search

Periode

  • År: Måned:

5 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

NOF-styrets kommentar til Beslutningsforum for nye metoder's møte 19.05.14

Beslutningsforum for nye metoder valgte 19.05.14 at det offentlige ikke skulle prioritere to legemidler som kan bremse kreftutvikling for pasienter med hhv. bryst- og prostatakreft. Legemidlene er fra tidligere godkjent av Statens Legemiddelverk (SLV). 

Hvordan vil nye helgenomiske tester påvirke vanlig medisinsk praksis?

Norsk forening for medisinsk genetikk, Bioteknologinemnda og Norsk Selskap for human genetikk arrangerer møte om "skreddersydd medisin."

Paidos med temanummer om asylbarna

Det siste nummeret av Norsk barnelegeforenings medlemsblad Paidos er i sin helhet tilegnet asylbarna og deres livssituasjon.  Les og del. Dette har relevans også utenfor det barnemedisinske miljøet.

Avvikende adferd blant barn; født sånn eller blitt sånn?

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn arrangerer vårseminar i Oslo 11. juni. Det blir paneldebatt mellom anerkjente og engasjerte fagfolk med ulike vinklinger på tematikken "psykofarmaka til barn". Godkjent med 8 kurstimer i spesialiteten barnesykdommer.

Etiske utfordringer knyttet til ernæringsbehandling

Underernæring er et aktuelt problem i den norske velferdsstaten. Det er mange grunner til ufrivillig vekttap. Årsaken til vekttapet er avgjørende for valg av ernæringsbehandling. Underernæring kan føre til en for tidlig død. Samtidig kan det å ikke ta til seg væske og næring, være en naturlig del av en dødsprosess.

5 sider. Side 1 av 1