Søkeresultat: Barne- og ungdomspsykiatri

search

Periode

  • År: Måned:

15 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

NBUPFs Hederspris til Sissel Øritsland

Neste Barneombud kan bli en BUP-er

BUP-dagene 2018 i Stavanger kaller

Bupdagene Stavanger 2018

Velkommen til BUP-dagene 2018 på Clarion hotell Stavanger!

- meld deg på nå og senest 30.mars!

NBUPF og LISBUP utforsket felles satsningsområder sammen med Forandringsfabrikken

NBUPF og LISBUP utforsket felles satsningsområder sammen med Forandringsfabrikken.

Underskudd i NBUPF 2017

Etter gjennomgang av foreløpig regnskap for 2017, viser det seg at utgiftene er større enn budsjettert. 

Barne og Ungdomspsykiater utvent til ridder

H.M. Kongen har utnevnt professor emerita Inger Helene Vandvik, Slependen, til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Solveig og Johan P. Sommers stiftelse - utdeling av pris

Solveig og Johan P. Sommers stiftelse til fremme av klinisk psykiatrisk forskning har i anledning av 30 -årsjubileet for stiftelsen i 2017 delt ut tre priser.

Nettkurs "Doping blant ungdom"

I  november ble nettkurset "Doping blant ungdom" lansert på Legeforeningen sine sider. Dette er et samarbeids-prosjekt mellom Legeforeningen og Antidoping Norge, hvor Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling også har kommet med faglige bidrag.

Pakkeforløp

Helsedirektoratet inviterte i januar til deltagelse i arbeidet om å utforme pakkeforløp innen psykisk helse og rus. Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening deltok på et møte og rådslag etter arbeidsgruppene var ferdige. 

Mishandling og feilbehandling av barn under 4 år – tverrfaglig forebygging

Barneombud Anne Lindboe, Magne Raundalen, Torleiv Ole Rognum og en rekke barneleger holder innlegg når Folkehelseinstituttet arrangere seminar 22. mai.

Bekymringsmelding til regjeringen

Det er et akutt behov for å styrke det medisinske tilbudet for barn utsatt for omsorgssvikt. Norsk barnelegeforening har sendt en bekymringsmelding til helse-  og barneministrene.

Om legemiddelbehandling av barn

Informasjonsskriv om legemiddelbehandling hos barn fra Norsk helseinformatikk 

Paidos med temanummer om asylbarna

Det siste nummeret av Norsk barnelegeforenings medlemsblad Paidos er i sin helhet tilegnet asylbarna og deres livssituasjon.  Les og del. Dette har relevans også utenfor det barnemedisinske miljøet.

Avvikende adferd blant barn; født sånn eller blitt sånn?

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn arrangerer vårseminar i Oslo 11. juni. Det blir paneldebatt mellom anerkjente og engasjerte fagfolk med ulike vinklinger på tematikken "psykofarmaka til barn". Godkjent med 8 kurstimer i spesialiteten barnesykdommer.

Kurs i pediatrisk rettsmedisin

Kurset "Pediatrisk rettsmedisin: Tverrfaglig omsorg for barns rettssikkerhet" arrangeres på Soria Moria (Oslo) 2. mai. Med bl.a. Torleif Rognmo, Knut Storberget og Magen Raundalen.

15 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter

Fjern Barne- og ungdomspsykiatri