Søkeresultat:

search

Periode

  • År: Måned:

17 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Uke 16: Litt trøtt på (av) jobben?

Vintermøtet 23-24 mars 2017.

Vintermøtet i 2017 finner sted på Leangkollen i perioden 23 - 24 mars.

https://www.nordicchoicehotels.no/globalassets/global/hotel-pictures/quality-hotel/quality-hotel-leangkollen/the-hotel/location-quality-leangkollen-hotel-asker.jpg?t=SmartScale%7c1024x570

Formøter onsdag 22 mars 2017:

- MDS formøte fra kl 17-19. Program finner du her.

- Myelomatose formøte fra kl 1930 til ca 2200. Program Myelomatose 22/03:

  • Årets myelomatoseundersøkelse. Hvilke medikamenter sier legene at de bruker. Fredrik Schjesvold 25 minutter
  • Nye metoder og beslutningsforum. Representant fra SLV (foredragsholder ikke avklart enda) 30 min
  • Strålebehandling ved myelomatose. Alexander Fosså 30 min
  • Studier på gang ved myelomatose i Norge. Fredrik 15 minutter.
  • Eventuelt

Mellom møtene vil det bli servert litt mat. Vi minner om at de som ønsker å ha mat denne kvelden må angi/ betale ved påmeding til selve vintermøtet.

Informasjon om møtet med påmelding finner du her: https://firstunited-events.com/hema/

Uke 1: KLL og Ibrutinib som førstelinje

Det var vel spikeren i kista for klorambucil i denne omgangen. Med ibrutinibs bivirkningsprofil er det vel bare den byråkratiske avgjørelsen vi venter på før ibrutinib vil overta klorambucils plass i førstelinjebehandlingen. Tidligere publikasjoner har vist at ibrutinib også kan kombineres med CD20-antistoffer, slik man i dag gjør med Cbl, og i tillegg kunne legge til et cytostatikum. Den nære fremtiden? Sannsynligvis Kinasehemmer + kjemo + CD20-antistoff.

Ibrutinib som initial behandling av KLL - NEJM

Indremedisinsk høstmøte 2015

Årets høstmøte, hvor Norsk Indremedisinsk forening også feirer sitt 100-årsjubileum, finner sted torsdag 5. og fredag 6. november fra klokken 08.30 - 16.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Holbergsgt. 30 i Oslo.

Uke 26: Samarbeid med legemiddelindustrien

Sommeren nærmer seg, og med det litt lettere lektyre. Forholdet til legemiddelindustrien er komplekst. Noen samarbeider mye, andre holder større avstand. En nylig kronikk i New England, en del av en kronikkserie, tar opp dette temaet.

Samarbeid med legemiddelindustrien.

Indremedisinsk høstmøte 2014

Velkommen til Indremedisinsk høstmøte torsdag 6. og fredag 7. november, kl 08.30 - 16.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Holbergsgt. 30 i Oslo. Temadagen torsdag er viet akutt indremedisin, med foredrag om hyponatremi, trombolyse ved lungeemboli, endokarditt, med mer. Samme dag har vi helsepolitisk debatt om ny organsiering av akuttmottakene i Norge. Fredag får vi nytt fra grenspesialitetene, med foredrag blant annet om ebola, trombolyse ved hjerneslag, og om tarmfloraens betydning for overvekt.

Nr. 2/2014

Tema for denne utgaven av Indremedisineren er hjerneslag. Fagartiklene tar for seg kardiorenalt syndrom og arvelig hjertearytmisyndromer.

Nr. 1/2014

Fagartiklene tar denne gangen blant annet for seg aminoglykosider og sepsisanbefalinger, råd for riktig bruk av Direktevirkende perOrale AntiKoagulantia (DOAK), og akutt funksjonssvikt hos eldre. Temaet er nyre, og artiklene gjelder blant annet kronisk nyresykdom, lipdisenkende behandling, og arvelige nyresykdommer.

Nr. 4/2013

Tema i dette nummeret av Indremedisineren: Gastro. Diffus parenkymatøs lungesydom - årsaker og utredning. Fecestransplantasjon - en kur for det meste? Fruktosens bidrag til irritabel tarm syndrom.

Ukens artikkel, uke 45

Vedlagt er en artikkel fra The Economist nå i oktober, der de beskriver hvor lite vi egentlig kan stole på publiserte data. Interessant lesning for skeptikere.

Indremedisinsk høstmøte 2013 - Endelig program!

Husk Indremedisinsk høstmøte torsdag 31.10. og fredag 1.11., kl 8.30-16.00. Det blir klinisk symposium om feber av ukjent årsak, presentasjon av nye nasjonale retningslinjer for antitrombotisk behandling, innlegg om riktig bruk av nye peorale antikoagulantia, flyreiser ved kronisk lungesykdom, og retningslinjer for sepsisbehandling i sykehus, blant mye annet. Torsdag ettermiddag blir det helsepolitisk debatt, hvor vi skal diskutere temaet: Hva er feil med organiseringen av sykehusvesenet i Norge, og hva er alternativet?

Nr. 3/2013

Tema i dette nummeret av Indremedisineren: Ultralyd i indremedisin. Les om anvendelse av ultralyd i hjertediagnostikk, ultralyd ved lungesykdommer, ultrasonografisk funksjonsundersøkelse av mage/tarm.

Nr. 2/2013

Diabetes er hovedtema i andre utgave av Indremedisineren 2013. Les også om lettkjedeamyloidose, interstitielle pneumonier, HbA1c som diagnosticum samt ACP 2013.

Nr. 1/2013

I årets første utgave av Indremedisineren kan du lese om blant annet disse sakene: Kan fisk og omega-3-fettsyrer redusere infarktstørrelsen? Kasuistikk: Hyperthereose, hematuri og positiv c-ANCA. Reisebrev fra ESIM.

Nr. 4/2012

Treningens rolle i preventiv geriatri. Debatt: - warfarin eller nyere antikoagulantia ved atrieflimmer? Indremedisinsk høstmøte 2012.

Revidert handlingsprogram for sigdcelleanemi og thalassemi

Mange har savnet handlingsprogrammene for sigdcelleanemi og thalassemi. Reviderte versjoner er nå lagt ut.

Grunnlagsdokument

Norske Yngre Indremedisineres grunnlagsdokument synliggjør foreningens arbeidsmål, vedtekter og geografiske inndeling.

17 sider. Side 1 av 1

search

Emner