Søkeresultat: Bryst- og endokrinkirurgi

search

Periode

  • År: Måned:

32 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Høstmøtet 2018

Kjære medlemmer!

 

Høsten har kommet og med den tid for Kirurgisk høstmøte.

Thyreoideaseminar 08.02.18

Norsk Thyreoideagruppe arrangerer seminar 8.februar 2018.

 

Nordic course in Oncoplastic and reconstructive breast surgery

17.-18. september arrangeres det kurs i onkoplastisk og rekonstruktiv kirurgi i Oslo. Påmeldingsfrist  01.08. Mer informasjon i kurskatalogen.

Velkommen til nye hjemmesider

Nettsidene til Norsk Forening for bryst- og endokrinkiruri skal utvikles i samarbeid med medlemmene.

Nytt styre i norsk forening for bryst- og endokrinkirurgi

På årsmøtet i oktober 2011 ble det valgt nytt styre i foreningen

The 1st Vienna Breast Cancer Symposium, 20. mars 2012

Vienna will host the first edition of the Vienna Breast Cancer Symposium [1] a workshop focussing on Oncoplastic and Reconstructive surgery on 20 March 2012.  

Internasjonalt symposium

Bilde fra Bryggen i Bergen Haukeland Universitetssykehus 23.-24.08.2012

Controversies in Endocrine Surgery and Translational Research

Professor Jan Erik Varhaug symposieforedrag

Professor Jan Erik Varhaugs symposieforedrag på høstmøtet 2009 om
diagnostikk og behandling av hyperparathyroidisme. PDF-fil av foredraget i boks til høyre

Høstmøtet 2009

Fagmedisinsk forening Bryst- og endokrinkirugi ønsker flest mulig av sine medlemmer velkommen til spesialprogram (se vedlegg) torsdag 22.10.09.

21st Meeting of the European Association for Cancer Research

Oslo 26-29 June 2010

Søknad om spesialiteten Bryst- og endokrinkirurgi etter overgangsreglene

Søknader om godkjenning etter overgangsreglene må være hos Legefoeningen med alle papirer inkludert nøvendig kurs senest 31.12. 2009.

Kurs og kongresser

Informasjon og lenker til relevante kurs og kongresser finner du i den horisontale menyen, under Aktuelle kurs.

Endokrinkirurgi

Kurset i endokrinkirurgi (godkjennes som obligatorisk kurs til spesialiteten) holdes i Bergen 20.-24. april 2009. Foreløpig program finnes på oppslaget i Legeforeningens kurskatalog.

Endokrinkirurgi

Kurset i endokrinkirurgi (godkjennes som obligatorisk kurs til spesialiteten) holdes i Bergen 20.-24. april 2009. Foreløpig program finnes på oppslaget i Legeforeningens kurskatalog.

Referat fra årsmøtet 2008

Årsmøtet ble avholdt på Holmenkollen Park Hotell 23.10.2008 kl. 15.30. Det var 32 frammøtte.
Møtet ble åpnet og ledet av Rolf Kåresen.

Årsmelding 2008

Årsmelding fra Norsk forening for Bryst- og endokrinkirurgi.

Bryst- og endokrinkirurgi ved sykehuset Innlandet

I styremøtet 25.09.08 ble den pågående prosessen for å endre strukturen for bryst- og endokrinkirugien ved sykehuset Innlandet diskutert. Styret har synspunkter på dette som i prinsipp også kan gjelde andre helseforetak. Se pkt 23.08 i styremøtereferatet.

Informasjon om spesialiteten Bryst- og endokrinkirurgi

Til
Spesialitetskomiteen i bryst- og endokrinkirurgi
(medlemmene)

Møte i Nasjonalt råd 13.2. 2008

Nasjonalt råd for legespesialiteten anbefalte i møte 13.02.08 at spesialistreglene godkjennes med et unntak.

Nytt styre fra 7.1. 2008

Det nye styret ledes av Rolf Kåresen.

32 sider. Side 1 av 2

search

Spesialiteter

Fjern Bryst- og endokrinkirurgi